28 February, 2003

Spammer

Te vinden onder: Uncategorized — @ 12:02

Fuck Spam!Al weken krijg ik in mijn extern mailboxje van een zekere individu ongevraagde email. Het betreft hier emails gericht aan zijn kinderen en familie waarvan hij om mij onduidelijke reden meent dat hij de inhoud via cc. moet delen met de vlaamse webloggemeenschap, en mailtjes met .doc-attachments bevattende obscure teksten over politieke aangelegenheden waarover de afzender zitten wrochten heeft en die hij zo belangrijk acht dat hij wil dat heel zijn adressenbestand er aandacht aan besteedt. De manier waarop hij mijn mailbox blijft bestoken omdat hij vindt dat ik zijn teksten moet lezen (ondanks mijn mailtjes naar hem toe met de vraag ermee te stoppen) doet me denken aan een kleuter die in het volle gewoel van de anale fase met zijn pollekes de muren vol stront smeert om mama een cadeau te doen. Wel ik wil geen stront tegen de muren van mijn mailbox. Tenminste geen ongevraagde. En daarom heb ik onze beste vriend, die blijkbaar de anale fase niet achter zich heeft gelaten en tevens een abonnee van telenet is, aangegeven bij abuse.telenet.be. Omdat ik het beu was telkens zijn niet-gewenste, kilobytes verslindende en totaal buiten mijn interesse-sfeer liggende emails te moeten deleten teneinde de boel niet te laten dichtslibben. En omdat hij niet wou luisteren toen ik hem vroeg ermee op te houden.
Wel, misschien dat zijn ISP hem kan doen stoppen. Godverdomde idioot, dat hij zijn rommel op het net zwiert ipv het naar iedereen toe te mailen. Maar nee, B. weet het beter.

UPDATE: dat is snel!
(uit de mailbox)

Geachte,

WIj hebben uw klacht opgevolgd.

Met vriendelijke groeten,

Harald Jacobs
Internet Abuse Administrator
0800/66.000


reacties (5)


Pionier met pensioen

Te vinden onder: Uncategorized — @ 0:22

Pioneer 10 werd in 1972 de lucht ingeschoten richting Jupiter om daar foto’s te schieten en die terug door te sturen naar de Aarde. Nadat het Jupiter gepasseerd was en zijn taak erop zat bleef het kleine ruimtetuigje dapper voortsjezen door de immense leegte, van planeet naar planeet, en zo gebeurde het dat het op een mooie dag in 1983 (waar was ù?) Pluto, de negende en voorlopig laatst bekende planeet van dit zonnestelsel, voorbijknalde richting deep space. Pioneer 10 is het eerste door mensenhanden gemaakte tuig dat de grenzen van het zonnestelsel overschreden heeft. Sindsdien heeft het een afstand afgelegd van 7.6 miljard kilometer en lijkt het ferm van plan te zijn om af te stevenen op de ster Aldebaran, waar het over twee miljoen jaar zal aankomen.
Het ruimtetuigje heeft een gouden plaque bij zich waarop verteld wordt wie we zijn en waar we wonen. Voor het geval ons iets of iemand die brok schroot wil terugbezorgen als hij het over twee miljoen jaar in zijn alien-achtertuin krijgt :)
Nu goed, we zullen het wel nooit weten, want na bijna 31 jaar trouw bliepjes door te sturen krijgt NASA van de Pioneer 10 geen enkel signaal meer binnen. Te ver weg? Kapotgegaan? Gekaapt? Wie zal het zeggen.
Nog twee miljoen jaar suizen voor de boeg. In alle stilte.


reacties (3)


27 February, 2003

Even slikken

Te vinden onder: Uncategorized — @ 12:20

Het is moeilijk te vatten, maar een mens wordt een dagje ouder. Dat valt duidelijk op wanneer je tien jaar jongere collega van een hele hoop muziek die je kent nog nooit gehoord heeft. Muziek die voor jou zo vanzelfsprekend is, muziek uit de jaren stillekes voor hem.


reacties (5)


26 February, 2003

Hof van beroep verklaart zich onbevoegd in rechtzaak Vlaams Blok

Te vinden onder: Uncategorized — @ 12:51

Hof van beroep verklaart zich onbevoegd in rechtzaak Vlaams BlokNa een eerste vonnis met betrekking tot het overtreden van de anti-racismewet, verklaart het hof van beroep van Brussel zich vanmorgen onbevoegd in het proces rond de vraag of het Vlaams Blok een racistische partij is. Wat voor iedereen duidelijk is en door sommigen zelfs aan den lijve ondervonden, daar wil het hof van beroep geen uitspraak over te doen omdat, volgens datzelfde hof: àls het al bewezen kan worden dat het Vlaams Blok een rascistische partij is , de ten laste gelegde feiten onder de noemer ‘politiek misdrijf’ moeten geplaatst worden. En politieke misdrijven zijn een job voor het hof van assisen, zeggen daar bij het hof van beroep. (Eigenlijk wouden ze er nog aan toevoegen …en dan zijn wij ervan af… maar ze hielden zich net op tijd in.)
Assisen dus. Ben benieuwd wat het zal worden: een jury van 12 gezworenen die het Vlaams blok eindelijk het juiste etiket opkleven en waardoor het Vlaams Blok de kans loopt ontbonden te moeten worden, of het idee te weten dat het niet strafbaar is om je marokkaanse buurman puur op basis van zijn geloof en zijn cultuur uit te schijten voor het vuil van de straat en hem en zijn familie te discrimineren – zolang je het maar politièk bedoelt en een lidkaart van het Vlaams Blok op zak hebt.
Enfin, als u opgeroepen zou worden op te moeten gaan zetelen in de volksjury op het proces tegen het Vlaams Blok, u weet wat u te doen staat!

Lees de Standaard gazet over het Vlaams Blok proces.


reacties (4)


25 February, 2003

Ik ben een INFP !

Te vinden onder: Uncategorized — @ 12:10

Volgens de Bloginalitytest ben ik een weblogger van het INFP type.

‘As an INFP, you are Intraverted, iNtuative, Feeling , Perceiving.
This makes your primary focus on Introverted Feeling with Extraverted Intuition.
People of this type tend to be: quiet, reserved, and kind; deeply passionate, sensitive, and easily hurt; loving and dedicated to those close to them; creative, original, and imaginative; curious and flexible in small matters; nonconforming.
The most important thing to INFPs is their deeply held beliefs and living in harmony with their values.’

Schoon he :)

Bloginality – Weblogger personality test

via


reacties (6)


Beloftevol

Te vinden onder: Uncategorized — @ 1:56

Nog een paar maandjes en het is weer lekker zwoel zomer! Met feestjes en lachen en veel Brusselse blote navels !


reageer als eerste op deze post (0)


World Wide Beauty

Te vinden onder: Uncategorized — @ 1:56

…de volledige reeks:

http://www.canal96.com/things/wwbeauty/index.php
http://www.canal96.com/things/wwbeauty/index2.php
http://www.canal96.com/things/wwbeauty/index3.php


reageer als eerste op deze post (0)


Ouder »

Powered by WordPress