31 July, 2003

Mongoolse wijsheid:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:18

De kat vreet graag verse vis, maar hij gaat niet het water in.


reactie (1)


30 July, 2003

Misleader

Te vinden onder: Uncategorized — @ 22:33

Nu het voor iedereen meer en meer duidelijk wordt dat Bush en Blair tegen hun landgenoten en de rest van de wereld ronduit leugens verteld hebben om toch maar ten strijde te trekken, en nu er elke dag Amerikaanse soldaten sterven in een ver land dat niet het hunne is en voor een zaak waarin ze verraden werden in een oorlog die helemaal niet gerechtvaardigd was, beseffen ze in Amerika dat ze door hun eigen leiders even genadeloos zijn beetgenomen dan de rest van de wereld. Op de site Misleader proberen de initiatiefnemers de rest van hun landgenoten uit de doeken dat de waarheid eindelijk aan het licht gebracht moet worden:

The President took the nation to war based on his assertion that Iraq posed an imminent threat to our country. Now central pieces of that evidence have turned out to be false, but many Members of Congress are refusing to seriously investigate.

Misleader.org

RealMedia TV ad
Windows Media TV ad (2Mb)
Quictime TV ad (2Mb)

Newspaper ad (Pdf)

Een bittere pil. Welcome in the real world guys.


reactie (1)


Wees een bloem onder de mensen.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:50

Promessa Organic AB is developing and offering a new method of laying the dead to rest.

Mensen gaan dood. Allang. Waar ze naartoe gaan en of ze beter af zijn en of ze ons van gene zijde kunnen volgen of niet doet er nu niet toe. Of wat denk je van dit: je leeft heel je leven en nadien laat een dood lijf achter. Heel je leven heb je de vuilzakken op tijd buiten gezet en nu moet een ander jouw rommel opkuisen.
Gelukkig hebben we in onze zoveel duizenden jaren mensheid een aantal oplossingen bedacht om weg te weten met dode lijven. Tenminste op officiële wijze. Het zijn er twee (eigenlijk drie, maar de balseming is heden ten dage een beetje uit zwang geraakt).
Stel dat ik doodga. Mijn dood lijf kan ofwel in een kist drie meter onder de grond gestopt worden (of in een moeras laten gezakt worden of op zee begraven, hetgeen allemaal op hetzelfde neerkomt), of het kan door vuur en vlam tot as worden herleid waarna het dode grijze spul door de wind wordt verwaait. Geen echt probleem tot dusver.
Mwahahahaa, dat denk je maar. Want al ben ik jullie liefste weblogger en al leef ik nog 80 jaren en meer vooraleer ik mijn kopke neerleg, feit blijft dat dat dode vege lijf van mij, net zoals dat van jullie wanneer jullie tijd gekomen is, ondertussen echt wel vol zal zitten met lood en kwik en cadmium en zink en arsenicum en nog meer vetzakkerij waar ingewikkeldere namen voor bestaan. Met ons dood wezen onder de grond te stoppen of het te verbranden zijn onze nakomelingen er dus niet vanaf, integendeel.
‘Niet echt netjes om die giftige rommel zomaar onder de grond te stoppen of op te stoken’, was wat een Zweedse biologe dacht. En dus nam zij de taak op zich om een ecologisch verantwoorde manier te vinden waarmee op een waardige manier dode mensen ‘verwerkt’ kunnen worden zonder dat al dat gif mee ‘verwerkt’ wordt. En ze heeft er een gevonden. Haar methode wordt in Zweden en Zuid-Afrika al toegepast en naar het schijnt binnenkort in Nederland ook.

The method behind ecological burial is crystal-clear, easy to grasp and accept. It is based on a new combination of tried-and-tested techniques that prepare the corpse for a natural process of decomposition. The procedure is justifiable in terms of ethical, moral, environmental and technical considerations, and does not subject the body to violent or destructive handling.

Het komt erop neer dat een afgestorvene dierbare in een bad vloeibaar stikstof word afgekoeld tot de betreurde er een stevig frisse lichaamstemperatuur van om en bij de – 196 graden Celsius aan overhoudt, waarna de tafel waarop de ijsklomp ligt met subsonische trillingen begint te vibreren zodat de geliefde bevrorene tot stof en gruizels wordt herleid. Dan wordt de boel door middel van vernuftige systemen ontdaan van al wat er volgens mama natuur niet in thuishoort, zodat er niets dan 100% natuurlijk residu overblijft. Als pasgeboren, zeg maar. Dat gedoe wordt dan zoals koffie ‘gevriesdroogd’, zodat er uiteindelijk een 10 tot 20 kilo organisch poeder van overblijft dat naar het schijnt tot in de eeuwigheid goed blijft. Zolang er maar geen vocht bij kan.

The organic powder, which is hygienic and odorless, does not decompose when kept dry

Wat er met de organische poedervormige resten van de verscheidene nadien zoal aan te vangen valt, hangt van de wetgeving van uw land af. In Zweden en Zuid-Afrika kan de nu ecologisch verantwoorde dode begraven worden in een mandje op ongeveer veertig centimeter diepte, zodat de bacteriëen hun werk kunnen doen om het milievriendelijke poeder mèt het mandje in nog geen zes maanden tijd tot fantastische compost te kunnen omwerken. En wanneer u er dan nog een rozenstruikje op plant, kan u er zeker van zijn dat het de teergeliefde afgestorvene is die er met zijn weldadige organisiteit voor gezorgd heeft dat uw rozen de mooiste van heel het kerkhof zijn.

In conjunction with the burial and in accordance with the wishes of the deceased or next of kin, a bush or tree can be planted above the coffin. The compost formed can then be taken up by the plant, which can instill greater insight in and respect for the ecological cycle, of which every living thing is a part. The plant stands as a symbol of the person, and we understand where the body went.

Ik persoonlijk zie dat best wel zitten, ik heb altijd al iets van een plant gehad :D

Promessa, Ecological burail


reacties (4)


29 July, 2003

Bob Hope sterft op 100- jarige leeftijd

Te vinden onder: Uncategorized — @ 0:13

Legendary comedian Bob Hope has died peacefully in his sleep, aged 100.

Hope, one of the best known and most beloved US entertainers, celebrated his centenary birthday in May. He is listed in the Guinness Book of Records as the most honoured entertainer in history.

BOB HOPE DIES AGED 100


reacties (8)


28 July, 2003

Griekse Soap

Te vinden onder: Uncategorized — @ 23:42

In een verre tijd, toen Zeus nog baas was over de hemel en de aarde en het doodnormaal was dat onsterfelijke goden en sterfelijke mensen met elkaar copuleerden, gebeurde het dat diezelfde Zeus dus zijn lustige zinnen had gezet op het godinnenmeisje Thetis. Zeus zou zijn machtige hand er niet voor omgedraaid hebben om dat jong kind eens goddelijk te bestijgen en haar vol jong te schoppen, ware het niet dat Themis de Wijze hem verwittigde dat er een profetie op Thetis lag, en wel één die voorspelde dat Thetis’ eerstgeboren zoon machtiger zou zijn dan zijn vader. Een beetje afkerig van het idee om iemand op de wereld te zetten die hem later van zijn troon zou stoten, ging Zeus’ goesting rap over. En om helemaal gerust te zijn, besloot hij om het godinnenmeisje Thetis, dik tegen haar goesting natuurlijk, uit te huwelijken aan Peleus, niet de eerste de beste maar desalniettemin een doodgewone sterveling.
Het werd een grandioos huwelijksfeest waarop alle goden waren uitgenodigd. Alle, behalve ééntje. Eris, de Godin van de Twist, mocht niet komen omdat ze de feestelijkheden met haar gestook toch alleen maar zou verderven. Maar toen het feest in volle gang was en iedereen vrolijk en dronken, verscheen daar ineens Eris ten tonele, met haar haren van slangen en haar met bloed doordrenkte tuniek. De muziek hield op met spelen, gesprekken verstomden en een kilte daalde neer in de zaal. Eris keek niemand van de aanwezigen aan en schreed waardig tot vlak voor de witte hoofdtafel van de genodigden, hield halt en schoof haar tuniek weer goed, en smeet dan een gouden appel op de feesttafel die bonkend voortrolde om vlak voor Peleus tot stilstand te komen. Peleus nam de appel en las hardop de inscriptie voor die erin gegraveerd stond: Voor de schoonste. Hij keek een paar maal om zich heen en besefte dat hij hier iets in handen had waar hij zich best ferm aan kon verbranden. Haastig speelde hij de gouden appel door aan Zeus, de oppermachtige. Ook deze zag snel in dat hij, wanneer hij één godin tot miss Universe zou uitroepen, ferm in de problemen zou geraken met andere godinnen die meenden dat zíj het recht hadden op die titel. Hera, Athene en Aphrodite Zeker drie paar ogen keken hem nu al fonkelend aan, met name die van Hera, Athena en Aphrodite. Nee, dit was een taak waar de almachtige niet tegen opgewassen was. Hij keek eerst eens scheef naar Peleus en vervloekte dan inwendig Eris. Vervolgens schoof hij heel breedsprakerig de opgave tot het uitreiken van de gouden appel aan de allerschoonste godin af op… een mens.
Het was de Trojaanse herder Paris ocharme, die op een dag het bezoek kreeg van Hermes en de drie finalistes om van hem een oordeel te horen. Paris kon niet kiezen tussen zoveel verblindende schoonheid en daarom begonnen de godinnen hem allerlei beloftes te doen. Hera beloofde hem macht en rijkdom. Athena bood hem intelligentie en tactisch inzicht. Aphrodite beloofde hem niets en niemand minder dan het lijf en de liefde van Helena, er totaal aan voorbijgaande dat de meest begeerlijke vrouw uit de Griekse Homerische geschiedenis al getrouwd was met Meneleos.
Paris was toen een simpele herder en was helemaal niet geïnteresseerd in macht of intelligentie. Hij was jong en voelde zijn hormonen door zijn bloed gieren en koos meteen voor Aphrodite, of liever gezegd voor de belofte dij zij hem gedaan had.
En zo gebeurde het dat Helena vanuit haar echtelijk huis werd geroofd en naar Troje werd gebracht bij Paris. De Grieken lieten dit zich niet over hun kant gaan, en zetten een nog nooit geziene oorlogsmacht op de been die onder leiding van de straffe Agamemnon de vrouw van Meneleos wel eventjes zouden gaan terughalen.
De oorlog die daarop volgde was zo wreed en intens en er werd langs beide kanten gesneuveld dat het geen doen meer had, zonder dat beide kanten ook maar één stap vooruit kwamen. De Grieken geraakten Troje niet in en de Trojanen kregen de Grieken niet terug de zee in gedreven. De situatie werd zo hopeloos en allebei de partijen smeekten de goden om hulp dat het geen naam meer had zodat op den duur ook de ene helft van de Olympus de andere helft ervan op het slagveld onder de muren van Troje zo bloederig mogelijk de hersenen probeerde in te slaan. Het gaf geen tel. En omdat iedereen het vechten een beetje beu aan het geraken was, werd er beslist tot een duel met pijl en boog tussen een Trojaan en een Griek. Voor Troje stapte de ondertussen krijgshaftige held Paris, echtgenoot en kidnapper van Helena de ring in, en voor de Grieken betrad Filoktetes het strijdperk. Filoktetes doorzeefde Paris vakkundig en Helena was weduwe.
De toenmalige bevelhebber van de Trojaanse troepen, Helenos, vond het niet zo erg dat Paris omzeep was omdat hijzelf een oogje had op Helena en zich nu de weg vrij zag. Toen Helena echter hertrouwde met Deïfobos, was Helenos zo gepikeerd dat hij het allemaal geen kloten meer waard vond en terstond overliep naar de Grieken. Odysseus en zijn krijgers deden hun profijt met de inlichtingen van Helenos, en bedachten de beroemste list aller tijden. Daarna namen ze Troje in, vermoordden elke man en vooral de jongetjes opdat die later niet zouden uitgroeien tot wraakzuchtige jongelieden. Geen enkele vrouw werd gespaard en geen enkel meisje. Geen bejaarde of zuigeling overleefde de wreedheden van de Grieken.
‘Geen taal kan beschrijven de slachting, de moord van die nacht, geen tranen die de ellende voldoende kunnen bewenen’.
Einde.

Hier valt volgens mij een fantastische soap van te maken. Eens nadenken over de casting :)


reacties (3)


27 July, 2003

Your Weekly Horoscope for July 28 to Aug 03

Te vinden onder: Uncategorized — @ 18:21

Heel lang geleden heb ik me er in een zotte bui eens voor ingeschreven, en nu krijg ik elke zondag mijn horoscoopsvoorspelling voor de komende week toegemaild. Altijd leuk om lezen, die horoscopen, en zeker als het ne goeie is.
Voor mijn komende week sluit de voorspelling zo af:

It is a time for new beginnings and to start afresh if matters between you and another have gone astray. Anything you begin in the field of communication, media, or repaired relationships will blossom at this time.

Als u deze week niets van mij hoort, dan ben ik dus volop bezig met het laten bloesemen van mijn carriere en het laten ontluiken van een relatie. Het had slechter gekund :)


reacties (3)


26 July, 2003

Flipperkast.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 23:45

Nu ne mens met die regen wa meer binnenzit:

You have to construct the bearing on the upper left. When started, this machine will eject two kinds of balls.

-Silver balls, which must be collected in the three pits if open.
-Copper balls, which can be forced to collide with the silver ones by using the flippers.

Be quick, your time is limited.

Rapid Motion


reacties (4)


Ouder »

Powered by WordPress