27 February, 2004

Sneeuw op ‘t Zuid.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 7:45

Sneeuw op Antwerpen Zuid Sneeuw op Antwerpen Zuid
Sneeuw op Antwerpen Zuid Sneeuw op Antwerpen Zuid


reacties (2)


Wat citaatjes

Te vinden onder: Uncategorized — @ 7:55

(uit het Groot Citatenboek: ISBN 9021513919)

trefwoord: waardigheid, p.471:

11124 De Fouten van een ander aan het licht brengen, is zichzelf verlagen.
(Boedhistische wijsheid)

11125 De grote Diana ligt niet wakker van een blaffende hond. Latijn:I antrantem curatne alta Diana canem. (?) -Middeleeuws spreekwoord: dat is beneden haar waardigheid

11126 De schatting van de menselijke waardigheid wordt een rekensommetje.
(L.Huizinga)

11127 Het verheven gebaar van de zaaier. Frans: Le geste auguste du semeur. – Victor Hugo (ergens in 1865)


reactie (1)


26 February, 2004

Why they lost their job today:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 16:29
reacties (4)


25 February, 2004

Weer die waardigheid.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 4:36

Ik heb hier drie gouden medailles liggen, vlak voor mijn neus. Uitreikbaar naar eigen goeddunken. Tralala wederom. Nochtans zijn het medailles die pas gegeven mogen worden wanneer er iemand waardig genoeg is om ze te kunnen ontvangen.
Damn. Die waardigheid weer. Miserie dus. Weer niet op tijd thuis.
Hoe beslis je wie waardig genoeg is? Hoe is het herkenbaar? Het geeft geen pas om oorlog te voeren wanneer de vijand zich onder je eigen volk bevindt.

Zo dus:
Mijn eerste medaille gaat naar D., mijn cafébaas, omdat de VN van hem nog een heleboel kan leren over hoe men conflicten dient op te lossen zonder de mouwen te hoeven opstropen.
Mijn tweede medaille gaat uit naar J. en M. en L. die keer op keer op hun eentje moeten omgaan met dat gepeupel dat zich als ‘man’ pleegt te profileren maar zich eerder tot de ‘bezopen kwalachtigen’ dient te rekenen.
Mijn derde medaille gaat naar X, omdat er iemand dient te zijn waarop gescholden kan worden zonder dat je er een toegeslagen oog en een scheve neus aan overhoudt.

Mijn laatste medaille, één die niet voorzien is maar toch uitgereikt wordt zonder enige reden (ze is toch maar van chocolat), gaat naar alle leugenaars toe omdat hun leugen slechts één keer kan opgevoerd worden vooraleer ze hen begint na te jagen. Deze medaille mag gedeeld worden met hen die afspraken maken om ze daarna weer ‘te vergeten’ zodat ook voor hen telt: één keer en niemeer.
Goeie raad voor beide laatstgenoemden: laat uw ‘plaque’ niet te lang in de zon liggen of ge gaat niks meer hebben om over naar huis te schrijven.


reacties (2)


24 February, 2004

Hoe zot kan het worden:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:49

De cirkel van Van Dale:

Waardigheid:
waar·dig·heid: (de ~ (v.), -heden)
1 hoedanigheid van waardig te zijn => digniteit
2 ambt waaraan eer en aanzien verbonden zijn => digniteit
3 [scheik.] valentie.

Digniteit:
dig·ni·teit: (de ~ (v.), ~en)
1 waardigheid, grootheid
2 ereambt => waardigheid.

Grootheid:
groot·heid: (de ~ (v.), -heden)
1 [wisk.] zaak in zoverre die voor vermeerdering en vermindering vatbaar is
2 belangrijk personage => ster.

En voor de uitslovers:
ereambt: ere·ambt (het ~)
1 ambt dat als eerbewijs beschouwd wordt => erebaantje.
valentie: va·len·tie (de ~ (v.), ~s)
1 de door een getal uitgedrukte verbindings- of vervangingswaarde van het atoom van een element, vergeleken met een atoom waterstof => valentiegetal, waardigheid
2 de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld [stereochemie].

En nu roep ik jullie hulp in want Van Dale geeft me niks. Waardigheid – digniteit – grootheid. Een hoopje synoniemen en da’s al.
Nu we daar dus uit zijn zonder verder het woordenboek te moeten raadplegen heb ik nog slechts deze vragen te stellen: ben je ermee geboren of moet je het afdwingen? Welke kleur heeft het? Om hoe laat moet je ervoor opstaan? Krijg je korting wanneer je een groot gezin hebt? Of wanneer je een hoge hoed draagt? Wanneer je ‘onbesproken’ bent of iemand kent? Heb je er recht op wanneer je niet met je laat sollen? Wanneer je rechtvaardig bent? Wanneer je moordt en brandt om je eer te redden? Wanneer je beslissingen neemt in naam van anderen omdat jij bedacht dat zij daar niet meer toe in staat zouden zijn? Wel? Komaan dan? Zeg het! Spuw het uit dedju! Waardigheid is een wankel ding.

Ik heb mijn idee over wat ‘waardigheid’ is. Het is een klein idee maar ik hou me er vast aan.
Maar ik wil jullie woord hierover horen. Wat is het en hoe leg je het uit?


reacties (15)


22 February, 2004

DIY II

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:16

Ik begon met een toren en nu heb ik een burcht. Koud en zwart en meedogenloos. Al wat ik nodig had was steen en mortel en die haalde ik uit mijn eigen hart.


reacties (3)


21 February, 2004

DIY

Te vinden onder: Uncategorized — @ 6:35

Ik heb hem helemaal zelve en alleen gebouwd gedurende de loop mijner jaren: de toren waarin ik mij verstop en van waaruit ik dagelijks jullie miserie aanschouw en in dewelkes kelders ik het mijne opstapel:

Dit is een verdomd vraagstuk.


reactie (1)


Ouder »

Powered by WordPress