27 January, 2008

De nederlandse taal is niet evident:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 6:38

U hebt het vast al gehoord van een buitenlandse medemens die onze taal aan het leren is: nederlands is een klotetaal.
Om dat te staven of te weerleggen kopiëer ik hieronder een tekstje van jaren her. Ik heb er geen idee van wie het geschreven heeft. De manier waarop hilarisch (en op rijm dan nog wel!) de totale onlogica van onze taal uit de doeken gedaan wordt is onweerlegbaar. Lees en geniet, met dank aan de dichter:

*** aan ieder die denkt dat de buitenlandse leerling het Nederlands best vlot onder de knie kan hebben***

Het meervoud van slot is sloten,
maar toch is het meervoud van pot geen poten.
Evenzo zegt men altijd, één vat en twee vaten,
maar zal men zeggen: één kat, twee katen?
Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog,
dus zegt u misschien van wiegen, ik woog.
Nee pardon, want ik woog is afkomstig van wegen,
maar is nu vogen een vervoeging van vegen?
Het woord zoeken vervoegt men tot zocht,
dus hoor bij vloeken misschien ik vlocht.
Alweer mis, want dit is juist afkomstig van vlechten,
maar hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep maar bij kopen geen kiep.
Evenmin hoort bij slopen, ik sliep, want dat is
afkomstig van het schone woord slapen.
Maar zeg nu niet, ik riep bij het rapen,
want dit komt van roepen, en u ziet het terstond,
zo draaien wij vrolijk in een kringetje rond.
Voor raden komt ried maar voor baden geen bied,
dat komt weer van bieden, ik hoop dat u het ziet.
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood.
U ziet de verwarring is akelig groot.
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven,
want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.
Men spreekt van wij drinken, wij hebben gedronken,
maar niet van hinken, wij hebben gehonken.
‘t Is: ik weet en ik wist,
maar schrijft u niet bij vergeten, vergist.
Het volgende geval is bijna te bont,
want bij slaan hoort is sloeg, niet ik sling of ik slond.
Bij gaan hoort ik ging en niet ik goeg of ik gond.
En noemt men een mannetjesrat soms een rater?
Nee, dat gaat alleen op bij een kat en een kater.

***

En nu gij, als ge nog iets hebt toe te voegen!


reacties (10)


25 January, 2008

‘Bad Luck’

Te vinden onder: Uncategorized — @ 17:21

Heheh, ook een manier om de dingen te bekijken :)

Old Harry was on his deathbed. He raised himself on one elbow and beckoned to his wife. “Doris”, he whispered, “you were with me through the Great Depression.”
“Yes Harry.”
“Doris, you were with me through the worst droughts in the fifties and the eighties.”
“Yes Harry.”
“And you were with me when the farm got burned out by the bushfires in the nineties. And last year, you were still hanging in there with me when the bank foreclosed on our mortgage and we lost the farm.”
“Yes Harry.”
“And now, here you are with me today, when I’m just about to die.”
Doris nodded.
“You know, Doris”, he whispered, “I’m beginning to think that you’re nothing but bad luck!”


reageer als eerste op deze post (0)


24 January, 2008

Clean screen

Te vinden onder: Uncategorized — @ 11:13

Beffer Keffer likt uw scherm ‘proper’. 
Ik moet hier in de archieven nog ergens een kat hebben zitten die ook zoiets doet…

screenclean.swf

Update: eind van de maand?


reactie (1)


Te laat.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 3:26

Verdomme. Ik weet niet vanonder welke steen ik kom gekropen, maar ik heb heel dat gatpukkel gedoe gemist. ‘k Had anders wel een wedstrijdje googlescoren zien zitten.


reageer als eerste op deze post (0)


21 January, 2008

How to become a famous blogger

Te vinden onder: Uncategorized — @ 10:37

Hoe wint u de Bwards? De Clickxprijs? Wat hebt u nodig om een A-list blogger te worden?
Het is simpel: wordt beroemd, en dat doe je zo:

famous blogger

Dave Walker


reacties (2)


Verscheurende keuze III

Te vinden onder: Uncategorized — @ 2:18

Jouw leven of dat van iemand waarvan je houdt?


reacties (2)


Verscheurende keuze II

Te vinden onder: Uncategorized — @ 2:47

Wat valt er te verkiezen: de eenzaamheid van iemand die verwaarloosd wordt in een relatie of de eenzaamheid van diegene die niemand kan vinden?


reageer als eerste op deze post (0)


Ouder »

Powered by WordPress