9 September, 2005

Het gif der spijt

Te vinden onder: Uncategorized — Tags: , , — @ 6:27

- Ge meent het. Komaan, ge weet nie waar ge mee bezig zijt! Poten thuishouden kameradski, voorwaar ik zeg het u.
- Ik weet het maar al te goe beste vriend, en altegader richt ik inderdaad meer scha aan door haar eventueel te beminnen dan door van ver naar haar te blijven verlangen. Maar het verlangen mijns is ondertussen zo groot geworden dat ik zowaar scheel begin te zien van de honger telkens zij mijn blikveld kruist.
- Ge zijt zo zot als een achterdeur en ge staat zo heet als nen overklokte processor. Ge denkt nie simpel niemeer en ge gaat onheil aanrichten. Blijft er van af heb ik u gezegd en ik zeg het nog eens blijft er van af en blijft er van weg. Ge riskeert een brand aan te steken die jarenlang gaat blijven woeden wanneer ge toegeeft aan het vuur in uw lendenen. Schiet dan nog liever in de pompbak.
- Aah, de pompbak als metafoor voor kutje. Waarlijk, dierbare makker, ik kan uw gevoel voor symboliek steeds beter waarderen. Nochtans beschouw ik haar liever als een sprankelende bron dan als een pompbak, en aangezien ik al zolang uit stilstaand water drink kunt ge niet anders dan begrijpen hoe groot mijn verlangen naar het laven mijner dorst moet zijn, welk een rampspoed dat ook moge veroorzaken. De nood is hoog.
- Hoedt u, kerel, in elk geval, voor de verlokkingen der snelle voldoening, en aanschouwt eerst welke rampen u te wachten staan vooraleer ge uw dorst wilt lessen aan een bron die u nu één der sprankelendste lijkt te zijn. Het zou meer dan wel eens kunnen dat ze besmet is met het gif der spijt. Drinkt er niet teveel van opdat ge uzelve niet verslikt.


reacties (2)


2 reacties, »

  1.   Reactie van Clopin , op 9 September, 2005 @ 10:16

    Ik vind dat de pastoors tegenwoordig beter en beter worden.

  2.   Reactie van Zezunja , op 9 September, 2005 @ 11:47

    Altegader is het allermooiste woord dat ik vandaag ga zien.

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress