18 February, 2009

Obama’s Elf

Te vinden onder: Filmkes — Tags: , , — @ 11:37

ROFL! Het elfje van Obama heeft er geen zin meer in :D


reacties (2)


18 November, 2008

Iederièn kent den Obama:

Te vinden onder: Toogpraat — Tags: , , — @ 4:50

Aan den toog, uitgesproken door de zatte vrouw E.: (oep zaan antwaareps)

“Wette, toengdak daartig joar oowd was, dan zennekik in de Foam ne kièr meegewest mè ne knappe mulat. Ne grave gast. Zoe lief! W’emme toeng zoalig getoengdroait en nading eeve zalig gevréeje baa maa toas, en aa is de morgent achteraf noa t’onbaat gewoèn as ne goeie kameroad vertrokke. A zou maa nog schraave attem toeng nog gezei, mor ikkemer noeit niemièr iets van goèrt.
Tot oep na zèn’k d’r zeker van dat die’n haflbloed den Obama is gewèst, en ik ben d’r van overtoagt datiè gast zongder maan getoengdroai noeit president at geweurre. Echt woar. Amai dièn Obama, joenge, diè kong d’r wafan. Echt woar! Woar is den taait…
A zal ma na niemièr kenne, ik zou oek zo zain. Ge kunt nie iederieng ontaauwe.”


reacties (5)


Powered by WordPress