4 November, 2008

Iftheworldcouldvote.com

Te vinden onder: politiek — Tags: , — @ 16:05

De Amerikaanse verkiezingen zijn van enorm belang voor heel de wereldbevolking, alleen kan die wereldbevolking niet mee stemmen. Om de stemme des volks toch te laten weergalmen, is er iftheworldcouldvote.com. Met een klik kunt u de wereld laten weten wie er volgens u in den ovalen buroo mag plaatsnemen voor de komende vier jaar. Op die manier laat de wereldbevolking aan de Amerikanen weten hoe de wereldbevolking zou stemmen als ze Amerikaans was. En wereld stemt massaal blauw.

America, don’t fuck this up!


reacties (4)


27 September, 2008

Politweets

Te vinden onder: internet — Tags: , — @ 6:10

De moeite om te volgen vinnik: Politweets, een twitterwebstek die alle twits waarin beide presidentskandidatens naam voorkomt post. Alsook wanneer er getwittert wordt over hun vice. Netjes voorgesteld in twee kolommen:

twitters candidats page


reageer als eerste op deze post (0)


Powered by WordPress