29 September, 2003

België: ‘s werelds meest officiële witwas-machine.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 4:30

Wanneer ik een website zou maken in ‘het zwart’ terwijl ik dop, dan licht ik de Belgische Staat op en daarmee elke belastingbetaler. Wee mij! In de tang! Terugbetaling van mijn dopgeld sinds de tijd dat ik er recht op heb plus een ferme fiscale boete zullen mijn straf zijn! Als kleine kloot zal ik de Belgische Staat niet kloten!
Wanneer ik een miljoen euro ‘zwart geld’ op buitenlandse rekeningen zou hebben staan, het doet er niet toe hoe ik er aan kom (misdaadgeld mag niet zegt onze witwas-staat, maar hoe controleer je waar dat zwarte geld vandaan komt? Factuurkes vragen?), en ik gaf die onder bescherming van de fiscale amnestie-wet bij de fiscus aan, dan kostte het mij slecht negen armzalige procentjes ( of negentigduizend euro op één miljoen euro) om mij nadien zonder kommer en kwel naar eigen goeddunken te kunnen ontfermen over de andere 91 procent (of negenhonderdéénennegentig duizend euro van dat fameuze miljoen). Een cadeau uit de hemel.
Straffer nog. Wanneer ik een firma zou hebben die noodlijdend is en op het faillissement afstevent en die echt wel een hoop vers kapitaal kan gebruiken, dan ben ik weeral in de hemel gelogeerd. Want al mijn miljoenen die ik op buitenlandse rekeningen heb staan waarvan die idioot van een fiscus niets afweet en die mijn firma die werk verschaft in de streek echt wel van het bankroet zouden kunnen redden moest ik er maar aan kunnen, wel, die krijg ik nu zomaar in mijn schoot geworpen door de Belgische Staat. En dat slechts voor zes procentjes (zestigduizend euro per miljoen), omdat ik dat geld in de Belgische economie stop (zijnde mijn eigen West-vlaamse tapijtenfabriek) en het op die manier doe renderen.
‘Het is nodig’, zeggen zonderlingen me in de kroeg, ‘omdat anders heel de boel in elkaar stuikt. We hebben dat geld van doen, het kan niet anders, gij snapt da nie.’
Goed, als dat me moet overtuigen van de rechtvaardigheid van het kwijtschelden van achterstallige belastingen op zwart geld van de grote fraudeurs (voor het zwart kapitaaltje van de bomma doen ze het echt niet), plus het seponeren van fraude-klachten voor al diegenen die mits een kleine afdrage nu grijnzend hun miljoentjes kunnen binnenhalen ter meerdere eer en glorie van de ‘noodruftige’ Belgische Economie, stel ik voor dat ik mij vanaf nu voltijds ga bezighouden met het bouwen van websites in het zwart. Na officiële aangifte van al die duizenden zwarte euro’s die ik ga verdienen (ik ga voor de zes procent omdat ik mijn gewonnen poen toch weer meteen in het nachtleven stort – hetgeen duidelijk een economische daad is) houd ik er nog zoveel van over dat ik me bijna zou gaan schamen om mijn rechtmatig verworven stempelgeld te gaan innen.
Waarom niet ineens al het zwart geld afschaffen? Waarom niet ineens zeggen dat iedereen die geld heeft waarvan het niet geweten mag worden, dat geld plotseling zomaar mag uitgeven? Bouw er een villa mee! Stuur je kinderen ermee naar de universiteit! Koop een yacht en een auto! Neem een Poolse kuisvrouw! Geniet verdomme van het leven, je hebt ervoor gespaard!
Dàt zou pas een economische injectie zijn. Iedereen gelijk! Kleine wormen en grote fraudeurs, voor elk dezelfde honneurs! Laten wapperen die flappen!
Waanzin natuurlijk, maar geen mindere waanzin dat wat onze Surrealistische Staat nu gaat doen: het aannemen van illegaal geld om op een legale manier de economie trachten te redden.
Uiteindelijk is er voor het gepeupel gelijk gij en ik in geen tweehonderd jaar iets veranderd. OK, we hebben onze televisie en onze auto en onze jaarlijkse drie weken vakantie en onze hospitalisatieverzekering en ons gezapig leventje, maar wanneer het er op aan komt, als puntje bij paaltje komt en het erom gaat spannen, is het gelijk vroeger dat het gepeupel zich mag dubbelplooien om op zijn/haar rug en onder zweepslagen der rijken alles weer recht te trekken.
Fiscale amnestie: draait gij als onnozelaar uw botten maar af, uw over de neerwaartse-tendens-in-de-huidige-conjunctuur klagende baas rijdt straks wel met een fonkelnieuwe Lexus rond. Zijn zwart geld kwam immers vrij, of dat van de firma. Wat kan het ons ook schelen.

Regering keurt fiscale amnestie goed
Wie profiteert er van de fiscale amnestie?
Amnestie voor zwart geld?!
Fiscale amnestie: een beloning als straf
(Google)fiscale amnestie site:.be


reacties (4)


4 reacties, »

 1.   Reactie van bernard , op 29 September, 2003 @ 10:02

  Verder bouwend op de lijn Vuchelen: als er dan toch al fiscale amnestie moet komen, dan eerst en vooral onderzoek doen naar de koppeling van een vorm van fiscale amnestie en tewerkstelling door duurzame investeringen door bedrijven kapitaalsverhogingen voor duurzame investeringen te laten doorvoeren , verplichtend . Indien dit zou kunnen kloppen: effectief doorvoeren.

 2.   Reactie van harry , op 29 September, 2003 @ 17:24

  De lezersbrief die ik hierover rondstuurde, ging zo:
  De kogel is door de kerk: het kernkabinet van liberalen en socialisten draagt een hoogmis op voor sjoemelaars en andere boekhoudkundige goochelaars door een akkoord over fiscale amnestie uit de hoed te toveren.

  Verhofstadt II – die voor de verkiezingen een onbezorgde toekomst voorspelde – moet nu de vinger aan de knip houden (voor de sociale zekerheid althans, want daar zitten nogal wat profiteurs tussen: denken de coalitiepartners). Maar voor de bedrijfswereld is het volgens paars nodig geld in de economie te pompen, zodat ze niet zullen verzuipen. Een tweede cadeau voor de nijvere ondernemer na de lastenverlagingen, die door de vorige regering gegeven zijn (en waar nog een vervolg op beloofd is). Alleen is het spijtig dat die verlagingen hun optimistische voorspellingen niet echt waarmaken. Het beloofde terugverdieneffect met voldoende nieuwe arbeidsplaatsen om de verlagingen zichzelf te laten opbrengen, is niet bereikt. De lage economische conjunctuur, weet u? In een opstoot van economische resultaten door deze fiscale amnestie, geloof ik evenmin. Dat geld wordt witgewassen, maar verder is er geen enkel effect. Daarmee is de kous af. Punt. Aan de lijn.

  We zullen er wel voor zorgen dat geld van “criminele oorsprong” niet van deze maatregel gebruik zal kan maken: aldus onze regeeerders. Dus belastingontduiking en fiscale fraude heeft volgens hen niets met criminaliteit te maken. Volgens de man en de vrouw in de straat heeft dat wel iets crimineels. Zeker voor de leefloner, de werkloze en de zorgbehoevende. Zij hebben geen geld over om op buitenlandse rekeningen te parkeren. Volgens een enquête in opdracht van het beurshuis Petercan is bijna de helft van de Belgen (45%) voor fiscale amnestie. Met als antwoordmogelijkheden ‘zeer gunstig’, ‘redelijk gunstig’, weinig’ of ‘geen gevolgen’ is iedereen op voorhand zeker om geen negatief resultaat te hoeven aanschouwen, natuurlijk. Het toezicht op de oorsprong van het terugkerende geld mag door de ontwerpers van deze duistere constructies – de banken zelf – gebeuren. De financiële sector ziet deze scheidsrechterrol niet echt zitten. Nogal wiedes: als zij politieagent gaan spelen voor hun klanten, krijgen ze misschien de naam ‘verklikker’ te zijn, en dat is nooit goed voor de zaken.

  Het parochieblad van de grootbezitters van België – de FET – had vorige week (5/9/3) ook nog een ‘fait divers’ te melden aan zijn lezers en lezeressen. Uit het jaarboek van Eurostat blijkt dat in België de lage inkomens het zwaarst belast worden van heel Europa (49,1% tegenover het Europese gemiddelde van 37,8% in 2001). Zo hebben ze nog iets om door de regering te laten rechtzetten. Als de berouwvolle zwartgeldbezitter terugkomt met zijn flink aangegroeide kapitalen, krijgt hij een ‘boete’ van maximaal 9% aangerekend. En hij krijgt waarschijnlijk ook een onbedaarlijke lachstuip.

 3.   Reactie van Terrebel , op 29 September, 2003 @ 23:58

  Nederlandse prostituees kunnen hun werkkledij opgeven op hun belastingformulier. Lingerie is hier dus fiscaal aftrekbaar.
  Hoe zit dat in België? Weet U dat toevallig?

 4.   Reactie van Wannes , op 30 September, 2003 @ 1:13

  Onze blauwe vriendjes beginnen hun ware gezicht te laten zien. Open uw ogen voordat de VLD ze sluit.

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress