29 August, 2005

Geen geluk meer na half vijf

Te vinden onder: Uncategorized — @ 6:46

Ik vertelde haar dat geluk net zolang bestaat als de moment die voorafgaat aan het vergelijken van de ene gelukzalige moment met de andere omdat je daarna met een vergelijking zit die je niet kan oplossen. Zij zei van niet en ze beweerde dat geluk alleen gevonden kan worden in het overwinnen van tegenslagen omdat je dan trots kan zijn op wat je hebt getrotseerd en dat is, zo beweerde ze, het hoogste goed. Ik vroeg haar waar ze trots op was daar aan die morsige toog waaraan we gezeten waren en na het stellen van die vraag zocht ik naar de moment die eraan vooraf gegaan was en ik vond die moment niet en zij gaf geen antwoord en zo bleven we beiden stil en zo bleven we alletwee verstoken van wat we zochten.
Na half vijf des ochtends is er geen geluk meer te vinden.


reageer als eerste op deze post (0)


Reageer als eerste. »

Reageer als eerste.

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress