24 February, 2004

Hoe zot kan het worden:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:49

De cirkel van Van Dale:

Waardigheid:
waar·dig·heid: (de ~ (v.), -heden)
1 hoedanigheid van waardig te zijn => digniteit
2 ambt waaraan eer en aanzien verbonden zijn => digniteit
3 [scheik.] valentie.

Digniteit:
dig·ni·teit: (de ~ (v.), ~en)
1 waardigheid, grootheid
2 ereambt => waardigheid.

Grootheid:
groot·heid: (de ~ (v.), -heden)
1 [wisk.] zaak in zoverre die voor vermeerdering en vermindering vatbaar is
2 belangrijk personage => ster.

En voor de uitslovers:
ereambt: ere·ambt (het ~)
1 ambt dat als eerbewijs beschouwd wordt => erebaantje.
valentie: va·len·tie (de ~ (v.), ~s)
1 de door een getal uitgedrukte verbindings- of vervangingswaarde van het atoom van een element, vergeleken met een atoom waterstof => valentiegetal, waardigheid
2 de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld [stereochemie].

En nu roep ik jullie hulp in want Van Dale geeft me niks. Waardigheid – digniteit – grootheid. Een hoopje synoniemen en da’s al.
Nu we daar dus uit zijn zonder verder het woordenboek te moeten raadplegen heb ik nog slechts deze vragen te stellen: ben je ermee geboren of moet je het afdwingen? Welke kleur heeft het? Om hoe laat moet je ervoor opstaan? Krijg je korting wanneer je een groot gezin hebt? Of wanneer je een hoge hoed draagt? Wanneer je ‘onbesproken’ bent of iemand kent? Heb je er recht op wanneer je niet met je laat sollen? Wanneer je rechtvaardig bent? Wanneer je moordt en brandt om je eer te redden? Wanneer je beslissingen neemt in naam van anderen omdat jij bedacht dat zij daar niet meer toe in staat zouden zijn? Wel? Komaan dan? Zeg het! Spuw het uit dedju! Waardigheid is een wankel ding.

Ik heb mijn idee over wat ‘waardigheid’ is. Het is een klein idee maar ik hou me er vast aan.
Maar ik wil jullie woord hierover horen. Wat is het en hoe leg je het uit?


reacties (15)


15 reacties, »

 1.   Reactie van bernard , op 24 February, 2004 @ 10:09

  ‘t heeft iets te maken met een zekere afstandelijkheid, vooral denk ik, met olympisch kalm blijven en beperkt beaat.

  maar dat is natuurlijk een averechtse verkenning.

 2.   Reactie van splinters , op 24 February, 2004 @ 12:14

  En nu de makkelijke vraag…

  Nee, ik het beste kan ik het uitleggen met het liedje One van Metallica, als je begrijpt wat ik bedoel.

 3.   Reactie van bernard , op 24 February, 2004 @ 13:38

  Jaja.

  ‘t Heeft vooral te maken met écht voor iets stáán en daarop doorgaan, onverstoord , kalm, overtuigd.

 4.   Reactie van Chipo , op 24 February, 2004 @ 23:46

  O, dus omdat ik zelden kalm of onverstoord ben, zou ik dan verstoken zijn van waardigheid? Als het dat inhoud, hoef ik het ook niet, dus dat scheelt.

 5.   Reactie van Dominiek , op 25 February, 2004 @ 11:09

  waar·dig (bn.)
  1 achting, eerbied verdienend => eerbiedwaardig
  2 in overeenstemming met de betekenis of rang => eervol; onwaardig

  Een heel subjectief begrip dus : “iets/iemand dat in jouw ogen eerbied verdient, iets/iemand waar jij zelf in zekere mate naar opkijkt”

  Sommigen vinden “Comfortably Numb” van Scissor Sisters een waardige cover, ik vind dat ‘t afbreuk doet aan ‘t origineel (om een voorbeeldje in de context van je jukebox aan te halen)…

 6.   Reactie van bernard , op 25 February, 2004 @ 12:50

  Voilà, ‘k vind dat Dominiek de nagel wel heel (te)recht klopt.

  Waardigheid heeft te maken met het respect,dat anderen voor je opbrengen.Het is dat je moet verwerven, verdienen.

  ‘k Denk inderdaad dat dit de centrale boodschap én waarheid is. Akkoord.

  Het ordeel van Polskaya , wwar komt dat op neer?

 7.   Reactie van Esmeralda , op 25 February, 2004 @ 17:22

  ‘Waarheid heeft te maken met het respect dat anderen voor je opbrengen’

  Ach arme Bernard – draait het daarom volgens jou? Is jouw waardigheid gebaseerd op hoeveel respect de ANDEREN voor JOU opbrengen? Probeer het eens andersom, probeer eens respect op te brengen voor ANDEREN zonder dat je er iets voor terug vraagt.

  En Dominiek: denk jij dat waardigheid objectief valt te omschrijven? Wat probeer je aan te tonen met je voorbeeld? Dat niets waardigheid kan bezitten als jij er geen waardigheid in terugvindt?
  Analoog met je voorbeeldje kan de liefde dus ook nooit bestaan wanneer jij niet verliefd bent. En da’s ronduit absurd.

 8.   Reactie van Novecento , op 25 February, 2004 @ 18:32

  Wellicht dat een bruggetje naar de omgang met onze natuur, de planten, dieren en al wat verder tot de kosmos behoort erbij helpt om waardigheid als begrip en wanbegrip in een context te plaatsen. Per slot is dat een relevante parameter, de omgang met onze kosmos.Baseer uw afweging of besluit tot het uitreiken van de plak daarop.En anders vreet U die plakken toch gewoon zelf op,dan is er geen waardigheid, of in ieder geval te weinig ervan om wie dan ook te belonen.Er komen hoe dan ook altijd scheve gezichten.
  We zijn allen zondaars, allen schuldige onwaardige mensen, en dat moet je laten voelen, niet verzoeten met een plak, oprotpremies,en oorlogsmedailles.Ijdelheid, alles is ijdelheid en niets wordt ooit nog eens alles.Klik op ok, ok.

 9.   Reactie van Dominiek , op 26 February, 2004 @ 15:42

  Esmeralda > Ik denk echt wel dat je mijn repliek niet goed gelezen, of totaal anders geïnterpreteerd moet hebben :
  ik zei klaar en duidelijk : waardigheid is SUBJECTIEF. Voor de personen a en b kan iets waardig zijn, terwijl personen c en d vaak het tegengestelde gaan vinden. Ik vind dat éne aangehaalde nummer niet leuk, anderen vinden het subliem. IN MIJN OGEN is het dus géén waardige cover, ANDEREN vinden dat de Scissor Sisters wél een waardige cover gemaakt hebben. Puur subjectief dus : waardig voor de één, niet voor de ander.

  Ik snap echt niet hoe mijn woorden anders geïnterpreteerd kunnen worden. En wat de liefde betreft ? Even subjectief : jij kunt x een waardige partner vinden, ikke niet. En misschien is het maar goed ook zo, want anders zou er geduelleerd moeten worden !

 10.   Reactie van Dominiek , op 26 February, 2004 @ 15:25

  (tenzij je bezwaren natuurlijk terugslaan op de definitie in ‘t begin van mijn reactie, maar die heb ‘k gewoon schaamteloos gepikt uit Van Dale)

 11.   Reactie van Esmeralda , op 27 February, 2004 @ 5:15

  Waardigheid is een vreemd iets omdat het door ons is uitgevonden, en wat wij uitvinden heeft meestal niks goeds in zich. Een hoop stenen is een hoop stenen, maar een ruïne is wat anders bijvoorbeeld.
  Waardigheid dus, zit in ieder van ons en heeft niets te maken met hetgeen anderen je toedichten of wat jij anderen toedicht. Waardig zijn is een manier om de wereld te beleven al is het geen gemakkelijke, het is een manier van ondervinden hoe je je leven op de beste manier kan leiden zonder al te veel stokken in de wielen van anderen te moeten steken. Waardigheid maakt het mogelijk om met trots te kunnen sterven zonder dat je jezelf teveel leugens moet wijsmaken. Waardigheid is het enige wat mensen nog kan resten wanneer hen niet anders meer overschiet. Waardigheid is een fundamenteel recht waar iedereen aanspraak op mag maken. Zonder onderscheid van liefde of cover.
  Vriendjes?

 12.   Reactie van verca , op 29 February, 2004 @ 1:15

  Ik sluit me het meeste aan bij Esmeralda.Dignity (wat een prachtig woord) is nog nooit zoveel over mijn lippen gekomen als het afgelopen jaar. Waardigheid heb je in je of heb je niet in je. Het is de manier hoe je omgaat met zaken en mensen in het leven en de wijze waarop je ernaar kijkt. Iemand die digniteit in zich draagt, is iemand, om het kort een simpel uit te leggen, iemand die respect opbrengt voor de ander of een materie en zichzelf. Iemand die digniteit in zich draagt, veroordeelt niet, breekt niet af en verlaagt zich niet door onwetend door het leven te gaan, alsof het hem/haar allemaal niets kan schelen. Iemand die digniteit in zich draagt, is een goed mens. Wat maakt een goed mens? Iemand die de anderen en zaken en zichzelf naar waarde kan schatten en zich dus er ook naar gedraagt en hen en zichzelf correct behandelt. En wat is er in godsnaam mis met het feit van de ander te laten zien dat je hem/haar apprecieert? Durf op te komen voor je gevoelens. Het is net of dat mensen angst hebben om hierdoor een belangerijk stuk van henzelf te verliezen. Awel, iemand die digniteit in zich draagt, durft de ander in de ogen te kijken en durft geconfronteerd te worden met zichzelf, zonder daar kwaad over te worden. Waardigheid is ook het lef hebben om een goed mens te zijn en te blijven ondanks eventuele, vele tegenslagen en de crapules die er rondlopen die je waardigheid naar beneden proberen te halen. Mijn gedacht

 13.   Reactie van verca , op 29 February, 2004 @ 1:46

  Ik sluit me het meeste aan bij Esmeralda.Dignity (wat een prachtig woord) is nog nooit zoveel over mijn lippen gekomen als het afgelopen jaar. Waardigheid heb je in je of heb je niet in je. Het is de manier hoe je omgaat met zaken en mensen in het leven en de wijze waarop je ernaar kijkt. Iemand die digniteit in zich draagt, is iemand, om het kort een simpel uit te leggen, iemand die respect opbrengt voor de ander of een materie en zichzelf. Iemand die digniteit in zich draagt, veroordeelt niet, breekt niet af en verlaagt zich niet door onwetend door het leven te gaan, alsof het hem/haar allemaal niets kan schelen. Iemand die digniteit in zich draagt, is een goed mens. Wat maakt een goed mens? Iemand die de anderen en zaken en zichzelf naar waarde kan schatten en zich dus er ook naar gedraagt en hen en zichzelf correct behandelt. En wat is er in godsnaam mis met het feit van de ander te laten zien dat je hem/haar apprecieert? Durf op te komen voor je gevoelens. Het is net of dat mensen angst hebben om hierdoor een belangerijk stuk van henzelf te verliezen. Awel, iemand die digniteit in zich draagt, durft de ander in de ogen te kijken en durft geconfronteerd te worden met zichzelf, zonder daar kwaad over te worden. Waardigheid is ook het lef hebben om een goed mens te zijn en te blijven ondanks eventuele, vele tegenslagen en de crapules die er rondlopen die je waardigheid naar beneden proberen te halen. Mijn gedacht

 14.   Reactie van verca , op 29 February, 2004 @ 1:28

  Sorry, heb toevallig twee keer op de knop gedrukt.

 15.   Trackback van flower shop , op 14 November, 2006 @ 23:17

  Flower Shop

  Flower Shop. Online Flower Shops, Hong Kong Flower Shop

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress