7 January, 2008

In hoeverre kan je tegen het Vlaams Belang zijn, zonder dat je net zo wordt?

Te vinden onder: Uncategorized — @ 4:52

Vanavond aan den toog beleefden we een levendige discussie: iemand zei dat, wanneer hij zou weten dat iemand uit zijn vriendenkring op het V.B. zou stemmen, hij aan die vriendschap direct en zonder voorbehoud een einde zou maken. Iemand anders riposteerde dat hij op die manier hetzelfde deed als het V.B, namelijk mensen stigmatiseren om wat ze denken of doen en dat hij daarom geen haar beter was dan zij die hij wou weren. Enfin soit, we zijn er niet uitgekomen.
De vraag die volgt telt alleen voor mensen die het V.B. geen warm hart toedragen:
Als u een goeie kameraad zou betrappen op een V.B. stem, kan u hem/haar dat vergeven, keert u hem/haar de rug toe, probeert u te hem/haar van die foute keuze te overtuigen of denkt u bij uzelf dat iedereen recht heeft op zijn overtuiging zolang de anderen er maar geen last van hebben?
Ik kijk met graagte uit naar uw reacties hierop.


reacties (3)


3 reacties, »

 1.   Reactie van Sascha , op 7 January, 2008 @ 17:41

  Van je vrienden die er openlijk voor uikomen weet je het, van degenen die er niet voor uitkomen niet. Het Blok is goed voor +-25% van de stemmen, geloven dat niemand van je vriendenkring erop stemt is nogal naïef. Ik probeer steeds opnieuw iedereen te overtuigen niet op een xenofobe en racistiche partij te stemmen. De strijd gaat elke dag voort.

 2.   Reactie van Charlo , op 8 January, 2008 @ 2:23

  Je kan niet verwachten dat iedereen hetzelfde denkt en doet. En inderdaad, als je mensen gaat weren wegens hun VB-stem, ben je even erg.
  Politieke overtuigingen laten mij meestal steenkoud, daar staat of valt een vriendschap niet mee.

 3.   Reactie van astrakanko , op 9 January, 2008 @ 1:26

  Persoonlijk zal ik er niemand scheef voor bekijken als ie een andere mening is toegedaan dan mezelf, en de vrijheid van de ene mens houdt op waar die van de andere begint. Er zijn in mijn ogen betere maatstaven om iemands karakter of ‘friendship-worthiness’ te beoordelen dan na te gaan naar welke clown zijn/haar stem gaat. Vergeet niet dat een stem voor het VB -zolang het Cordon van kracht is natuurlijk- in de ogen van sommige mensen nog steeds niet meer is dan een stem die beter gaat naar een hoop Pipo’s die er tenminste recht voor uitkomen dat ze Pipo’s zijn en zichzelf openlijk belachelijk maken, dan naar een hoop andere Pipo’s die doen alsof ze met het belang van het land bezig zijn maar ondertussen hun eigen agenda nastreven en zo het land veel grotere schade berokkenen.

  Wat jullie cafédiscussie betreft: er zijn plezantere onderwerpen om een pint over te ledigen, maar toogdiscussies moeten er nu eenmaal zijn. Zolang het VB maar geen wig drijft tussen vrienden, want die macht verdienen ze zeker en vast niet.

RSS feed voor deze reacties.

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress