12 June, 2002

Is er een toekomst voor MaoMagazine?

Te vinden onder: Uncategorized — @ 18:49

Goede wijn behoeft geen krans – kwaliteit komt boven drijven – Ja, en dan krijg je dit in je mailbus:

Na het afhaken van Concentra heeft de redactie er alles en nog veel meer aan gedaan om een overnemer te vinden voor MaoMagazine en een betalend blad op de markt te kunnen brengen. Het is ons helaas niet gelukt.
Eerst hebben we mogen ervaren dat de klassieke mediagroepen de potentie van Mao niet zien, of niet willen zien, of dat ze er uit welbegrepen eigenbelang zelfs bevreesd voor zijn. Ze hadden daar een excuus voor: het is crisis op de mediamarkt, men consolideert liever braafjes de bestaande formules. Investeerders van buiten de media schrokken er dan weer voor terug om zich buiten hun eigen business te wagen. Het stopzetten van een hele reeks bladen in 2001 heeft bovendien een hypotheek gelegd op Al Het Nieuwe. Dat het grote probleem van een aantal van die heengegane publicaties veeleer hun slappe kwaliteit was dan hun intrinsiek marktpotentieel, is velen ontgaan.
[ lees meer… ]

Wanneer men overgaat tot het terugbetalen van abonnementsgelden, dan is er geen hoop meer.
Misschien dat hun webstek blijft, en dat hij regelmatig geupdate wordt.
- *snif* De besten gaan altijd te vroeg -


reactie (1)


1 reactie »

  1.   Reactie van Juul , op 13 June, 2002 @ 0:39

    Ai, das jammer :-(
    (understatement)

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress