9 July, 2006

Kuddeschaap wil verloren lopen

Te vinden onder: Uncategorized — @ 18:40

Het is niet voor mij, want ik ben niet gedoopt (hallelujah!), maar weet er iemand waartoe iemand zich kan wenden om zich uit het doopsregister van de katholieke kerk te laten schrappen? Deo Volente.


reacties (8)


8 reacties, »

 1.   Reactie van no3 , op 9 July, 2006 @ 19:10

  Ik geloof dat ge u daarvoor moet aanbieden bij uw bischop, die het dan gaat voorleggen in Rome. Maar ik kan er ook naast zitten.

 2.   Reactie van ~HJ , op 10 July, 2006 @ 0:37

  ” 7. Wat betekent kerkuittreding?
  Mensen die afstand willen nemen van het rooms-katholieke geloof of kiezen voor een filosofische overtuiging kunnen dit o.m. doen door zich buitenkerkelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid is door daadwerkelijk uit de Kerk te treden.

  Veelal worden mensen gedoopt buiten de eigen vrije keuze om, gezien de jonge leeftijd waarop dit gebeurt. De doopgeloften ongedaan maken is onmogelijk, maar uit de Kerk treden daarentegen kan wel. Dergelijke kerkuittreding zorgt ervoor dat via een bijkomende registratie in het doopregister de uittreding wordt vermeld. Een schrapping uit het doopregister is onmogelijk. De uittreding betekent het afstand nemen van het lidmaatschap van de Kerk. Dit heeft tot gevolg dat men op geen enkele wijze meer bij de Kerk is betrokken. Zo worden er bijvoorbeeld geen sacramenten meer ontvangen (vormsel, huwelijk, enzovoort).

  Uittreding heeft geen effect op de subsidiëring van de rooms katholieke kerk.
  De wens tot uittreding moet schriftelijk gebeuren. Hiertoe volstaat het om een brief te richten aan het bisdom van je woonplaats waarin de wens tot uittreding, samen met enkele administratieve gegevens zoals naam, woonplaats, plaats van doop, te kennen wordt gegeven.
  De vraag tot uittreding dient te worden gericht aan het bisdom van de woonplaats.”

  http://www.uvv.be/uvv5/info/faq/faqn.html

 3.   Reactie van Polski , op 10 July, 2006 @ 3:04

  Thx voor de link!
  Doch ben benieuwd wat ‘buitenkerkelijk’ wil zeggen. Is dat zoiets als ‘buitenechtelijk’?

 4.   Reactie van Polter , op 11 July, 2006 @ 6:55

  een jaar of vijf geleden heb ik me uit laten schrijven. hiertoe moest er een verzoek tot uitschrijving gedaan
  worden bij de pastoor die de doopregisters van de parochie waar ik gedoopt werd beheert. c’est tout.
  zoek eens rond in het canonieke recht. en succes!

 5.   Reactie van Evil Henry , op 13 July, 2006 @ 17:40

  Ik wil mij laten dopen als ik de helft van de extra subsidie die dat oplevert aan de kerk, kan splitten met de pastoor.

 6.   Reactie van jolene , op 13 August, 2007 @ 23:07

  “je bent op geen enkele wijze meer tot de kerk betrokken”, maar tOch kan je niet worden geschrapt uit het doopregister. schandalig vind ik dat!

 7.   Reactie van Don , op 11 January, 2010 @ 19:13

  Geloof afzweren, schrappen uit het doopregister, de kerk katholieke verlaten, ontdopen, niet meer gedoopt zijn, (apostasie in het Frans )
  MAKKELIJKER KAN HET NIET ! Betaal niets aan zwendelaars op internet.
  Schrijf gewoon een brief naar het Ministerie van Justitie, Afdeling Kerkelijke zaken, Aartsbisdom Mechelen-Brussel, Wollemarkt 15, 2800 Mechelen.
  Mevrouw, Mijnheer,
  Ik ben geboren te …….. , datum, naam vader en moeder, en gedoopt in de volgende maanden in de kerk …(naam van de parochiekerk).
  Ik wil de kerk verlaten en vraag dat u mijn naam schrapt uit het doopregister met de vermelding “heeft de katholieke kerk verlaten op schriftelijke aanvraag van (datum)”.
  Gelieve mij een afschrift van de schrapping toe te sturen.
  Hoogachtend,
  Naam & adres.
  T’is alles. Ik deed het en kreeg binnen de veertien dagen een bevestiging teruggestuurd.

 8.   Reactie van polskaya , op 18 January, 2010 @ 6:53

  @Don: thx

RSS feed voor deze reacties.

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress