19 November, 2006

Liefde, gezond verstand, waarheid en passie.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 7:44

Toen sprak zij in alinea’s:

Wat is liefde?
- De dichter zegt dat liefde lust of lijden is.
- De wetenschapper zegt dat liefde scheikunde is.
- De filosoof zegt dat liefde egoisme is.
- De verlatene zegt dat liefde waardeloos is.
- De verliefde zegt dat het allesomvattend is.

Wat is gezond verstand?
- De dichter zegt dat gezond verstand niet kan schrijven.
- De wetenschapper zweert bij zijn gezond verstand.
- De filosoof zegt dat geen enkel verstand gezond is als het niet wordt gebruikt.
- De verlatene wil zijn gezond verstand terug.
- De verliefde wil van geen gezond verstand weten.

Wat is waarheid?
- De dichter zegt dat waarheid alleen met woorden kan omsluierd worden.
- De wetenschapper zegt dat alleen dat wat gemeten kan worden de waarheid is.
- De filosoof zegt dat de waarheid alleen met gezond verstand ontsluierd kan worden.
- De verlatene ziet de waarheid liever niet onder ogen.
- De verliefde is er blind voor.

Wat is passie?
- De dichter die zijn werk in de fik steekt kent het.
- De wetenschapper die zichzelf opoffert omwille van zijn wetenschap kent het.
- De filosoof die zichzelf verliest in zijn gedachten kent het.
- De verlatene wil er niet aan herinnerd worden.
- De verliefde wordt er mee wakker en gaat er mee slapen.

En toen sprak ik in kloeke woorden:

- En de leugen dan? Zult gij die zomaar negeren? Kom, we gaan bij mij thuis de liefde heel passioneel toetsen aan de waarheid van het gezond verstand en de leugen die daar tegenover staat. Ik beloof u niks maar ik zal u alles geven.

Wervelend waren de uren die volgden.


reacties (2)


2 reacties, »

 1.   Reactie van bernard , op 19 November, 2006 @ 17:58

  Niet dat ik ook maar iets geloof van de laatste zin.

  Maar wat eraan voorafgaat is goed.

 2.   Reactie van bernard , op 20 November, 2006 @ 18:14

  Kijk, Pol, mocht je verdergezette ideeën willen op o a die lijn, dan is er bijv. Clifford Pickover.
  Hij heeft o a een 30 tal boeken op zijn actief.
  Op zijn Wikipedia Dump blog publiceert hij al eens iets over de liefde ( ie het voor hem als wiskundige werkelijk onvatbare).
  Links :
  Zijn huidig blog : http://wikidumper.blogspot.com/
  Zijn site : http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/home.htm

  Awel, ja.

RSS feed voor deze reacties.

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress