26 March, 2005

Nooit dus.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 7:38

‘Nooit!’ riep de noodlottige toen hij stierf.
‘Nooit zult ge me begrijpen’ zei de vrouw tot de man.
‘Nooit zal mij niet overkomen’ prevelde de non en ze knielde.
‘Nooit meer frustraties!’ riep de schilder en hij sneed zich een oor af.
‘Nooit zal ik het snappen’ verzuchtte de student en hij versmeet zijn toekomst.
‘Nooit zal nimmer bestaan’ schreef de wijze en hij prees zichzelf om zijn inzicht.
‘Nooit is iets wat nog niet is gebeurd’, antwoordde de idioot, en zijn belletjes rinkelden.
‘Nooit is alleen dat wat niet kan bestaan’ doceerde de sofist en hij kreeg daarvoor een loon.
‘Nooit zul je nog een hand op mijn lijf leggen!’ schreeuwde ze toen ze zich door het hoofd schoot.
‘Nooit is alleen maar een ander woord voor nimmer’ fluisterde de slimmerik maar niemand hoorde hem.


reacties (2)


2 reacties, »

  1.   Reactie van Lucas , op 26 March, 2005 @ 15:31

    Zei het gezegde niet “Nooit ofte nimmer…” waar het woordje ofte gebruikt wordt in de betekenis van “is hetzelfde als”…
    Wat hebben wij toch een rijke taal !!!

  2.   Reactie van bernard , op 26 March, 2005 @ 17:35

    Ben je peter van een kind? Ga dan eens een dag naar Het Land Van Ooit. Goed, hoor.

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress