11 March, 2004

Onder mensen:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 4:40

Café De Nieuwe Linde. Nacht. Binnen.
Zij: achter in de veertig, stoer van lichaamsbouw, gemillimeterd haar, kalend. Drinkt Bollekes en is even dronken als geil.
Hij: beginnende veertiger, heel tenger van gestalte maar zijn snor moet dat goedmaken. Plat zwart sluik haar. Drinkt witte wijn en is ongelooflijk bezopen. Ogen half dicht, gedachten op half zeven.
Beiden, samen aan den toog als laatsten. De lichten zijn gedimd. De stoelen staan op tafel. De bazin is haar rekening aan het maken.

Hij: En ik doen met mijnen boot wat ik wil! Ik leg die plat en ik trek die recht! Tot 130 graden als ge wilt!
Zij: Jaja, ondertussen weet ik da wel, komaan we zijn hier weg want madame wilt sluiten. Ga met mij mee, ik zal verse lakens opleggen.
Hij: Nee da kan ik ni doen (schudt dramatisch zijn kop).
Zij: Ha nee, en voorwa dan nie?
Hij: Morgenvroeg, die van ons, ik weet nie. Ik weet nie eens waar ik hier zit (laat een geweldige boer).
Zij: Morgenvroeg? Subiet zeker! En ge zit hier in de Linde met mij, en die van eulle zal ook wel weeral weten hoe laat het is als ge nu nog nie thuis zijt (legt één hand op zijn dijbeen en één in zijn nek en trekt zich naar haar toe. Ze kust hem op de mond.)
Hij: (Trekt terug en veegt zijn mond af. Hij kijkt haar niet aan.) Neenee. Ik kan echt nie. Ons Kimberly moet naar school. Ons Kimberly… (trieste blik)
Zij: Komaan, doe nu nie alsof het den eerste keer zou zijn. Kimberly is nog al op school geraakt toen ge tussen mijn benen bezig waart. Ga nu mee. Ge moet zelve zelfs nikske doen. Gewoon op uwe rug liggen is al genoeg.
Hij: Waar ben ik nu weer mee bezig. Brengt ge me naar huis? Kimberly moet straks naar school. En ge hebt ongelijk wat mijnen boot betreft want ik leg die echt zo plat als maar ik wil, tot 180 graden!
Zij: Ja, zo is dat (rekent af, bestelt een taxi en ondersteunt hem). Blijft gij maar ferm slapen ventje. Laat mij uwen boot maar eens zien subiet.
Hij: Hihihi (kijkt scheel van zattigheid en boert) Mijnen boot. Alleen maar op mijne rug liggen zegt ge?

Taxi arriveert. Samen wankelend naar de uitgang. De bazin zucht.


reacties (3)


3 reacties, »

  1.   Reactie van Zenataohb , op 11 March, 2004 @ 9:08

    Goed geschreven, Pol. Treffend de sfeer weergegeven en knap getypeerd.

  2.   Reactie van SubZero , op 11 March, 2004 @ 22:45

    indeed, ik volg Zena. Goed geschreven. Het enige storende is dat dit in mijn hoofd voorgelezen werd door de stem van Jambers… over typecasting gesproken.

  3.   Reactie van Melia , op 18 December, 2011 @ 21:44

    I told my granmodther how you helped. She said, “bake them a cake!”

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress