30 May, 2005

Sommigen

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:09

Sommige mensen zijn te goed voor deze wereld en sommige mensen vinden er geen plaats in. Sommige mensen sluipen om het leven heen en anderen dagen het uit. Er zijn er ook die het in het gelaat spuwen maar die rekken het vaak niet lang.
Sommigen zeggen si maar bedoelen la.
Sommige mensen willen met rust gelaten worden maar falen erin om dat de anderen te laten weten. Sommige mensen krijgen nooit gelijk omdat ze op de verkeerde plaats op het verkeerde moment tegen de verkeerde personen bezig zijn geweest en sommige mensen hebben altijd gelijk omdat ze de juiste vrienden hebben. Sommige mensen doen maar op en zien naar niets, sommige mensen kruipen weg en verstoppen zich voor het zonlicht.
Sommigen zeggen gewoonweg foert tegen heel de santeboetiek.
Sommige mensen hebben er genoeg aan om op basis van nachtelijke ontmoetingen anderen te determineren. Sommige mensen determineren niet eens meer omdat het enige wat hen interesseert zichzelf en hun directe omgeving is. En sommige mensen weten niet beter dan dat hetgeen zij menen te weten het enige en echte ware voorstelt.
Tegen sommige mensen ben je grof omdat ze erom vragen en tegen anderen omdat je hen minacht. Tegen weer anderen ben je even grof omdat je hen respecteert maar dat valt zo direct niet uit te leggen.
En sommigen kan het allemaal geen kloten schelen omdat het uiteindelijk maar de zoveelste scheet in een fles is.
Maar tussen de weinigen die te genieten vallen zijn er sommigen waarvan je bent gaan houden. Dat zijn diegenen die jouw offers waard zijn en die jou de hunne brengen. Dat zijn diegenen waarvoor je naar Zwitserland wilt roeien en waarvan je weet dat ze je bij je aankomst met een dampende alpenhoorn al juichend staan op te wachten. Dat zijn diegenen die je op je vingers tikken wanneer het nodig is en die je troosten wanneer je het nodig hebt, het zijn diegenen die je het eerst ontziet met je miserie maar het zijn de laatsten die jou in de steek laten wanneer je de bel wordt aangebonden.
Het is voor die sommigen dat je het tenslotte allemaal doet.
Of dacht je dat het voor jezelf was.


reacties (3)


3 reacties, »

 1.   Reactie van Lucas , op 30 May, 2005 @ 9:49

  Hehe, een héle lange maar o zo perfecte beschrijving van wat ‘echte vrienden’ betekent, in de mening van ‘alte kameraden’…. En die moet je koesteren als ware het je eigen vlees en bloed. De anderen zijn toch maar cafékennissen….

 2.   Reactie van bernard , op 30 May, 2005 @ 19:14

  Twee derde van de tekst is de bétere versie van ” Some people” van Cliff Richard. Moet dus dringend hertaald worden.

  Voor de rest: minimum vereiste voor vriendschappelijke omgang is – zo voel ik dat aan – repect.

 3.   Reactie van pomme , op 31 May, 2005 @ 13:15

  Nee,dat dacht ik niet..
  (mooi stukje!)

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress