4 November, 2008

Mieke en den Amerikaander

Te vinden onder: Pfft — Tags: , , — @ 4:35

Straks gaat den Amerikaander stemmen.
Godverdomme.

Mieke, hou u vast aan de takken van de bomen.
Mieke hou u vast aan de takken van de mast.


reactie (1)


Powered by WordPress