3 February, 2005

Wakkere Werner

Te vinden onder: Uncategorized — @ 15:44

Wakkere WernerOh Verveling! Gij muze van mensen die niets beters te doen hebben! Het moet zijn dat gij u door Werner Marginet van het VB in Lokeren op dinsdag 12 januari jl. zo behaagd voelde dat ge hem de inspiratie schonk om de andere politieke partijen in zijn schone stede eens een kloot af te trekken! Vliegensvlug kaapte hij de volgende domeinnamen weg en plakte achter elk van hen een poëtisch hoogstaand tekstje:

www.cdenvlokeren.be/
www.spalokeren.be/
www.vivantlokeren.be/
www.groenlokeren.be/
www.spiritlokeren.be/

Alleen de Lokerse VLD bleef verstoken van de lyrische creativiteit die die winterse dinsdagmiddag in wervelende Werner woedde, omdat die mannen hun domein zelf al geregistreerd hadden. Woelende Werner wachtte waarempel niet noch weifelde en registreerde als de wiedeweerga http://www.filipantheunis.be/. Dat is de Lokerse VLD-burgemeester, maar dan verkeerd gespeld. Doch die dichterlijke vrijheid willen wij wankele Werner graag door de vingers zien. Een mens is niet perfect, en zeker niet als hij een VB-mandataris is.

Het is nochtans jammer, o Vrouwe Verveling, dat u Werner zich niet heeft laten bezighouden met het updaten van zijn eigen webstek, die kloon van de voormalige VB-website is in geen zeven maanden meer geupdate geweest, en vertelt ons dat Werner de woelwater nog steeds een mandataris is van het ondertussen verboden en min of meer ‘opgeheven’ Vlaams Blok.

Zou het nu alleen treffend zijn voor Werner de would-be satiricus, of voor heel die rioolratbruine bende waarvan hij trots een partijkaart op zak draagt, dat ze zich bezighouden met prullen in plaats van praktische dingen? Ik bedoel, domeinnamen wegkapen waar anderen recht op hebben en ze misbruiken om traffic naar de oppersite van het moerasbruine hoofdkwartier te leiden?
Welaan merci dan! Weet dan wel, wankele vlamingen, op wie één miljoen van U zijn/haar stem heeft uitgebracht!

[ via ]


reacties (23)


23 reacties, »

 1.   Reactie van no3 , op 3 February, 2005 @ 15:27

  Ook heel plezant is de naam van de lijsttrekker die op werners spiekbriefje staat,http://www.wernermarginet.be/spiek.gif, Karim, mag dat wel in die vierkante partij van werner?

 2.   Reactie van Kwaadbloed , op 3 February, 2005 @ 16:35

  Zeg, en zijn franse achternaam?

 3.   Reactie van Tom , op 3 February, 2005 @ 18:30

  Merk op dat in het foto-album van vlaamsbelanglokeren (http://www.vlaamsbelanglokeren.org/Fotos.htm) de foto’s op “ware grootte” en kleinere resolutie hebben dan die in thumbnail formaat :-)

 4.   Reactie van Euh... Luc. ...Nee, Marc. , op 3 February, 2005 @ 21:58

  Werner is ne CrapWeasel !

 5.   Reactie van Lucas , op 3 February, 2005 @ 23:12

  wat denk je dan van http://www.vld-lokeren.be
  hehe, sukkelaars…

 6.   Reactie van Matthias , op 3 February, 2005 @ 23:23

  Ach kijk. ze hebben zelfs een forum die mannen van het VB lokeren… spammen?? :p

 7.   Reactie van muggenbeet , op 4 February, 2005 @ 12:03

  kan hij al wat duitsche liederen spelen op zijn bas?

 8.   Reactie van Bart Vandamme , op 4 February, 2005 @ 13:19

  Ah. Dààr gaat hun dotatie dus naartoe

 9.   Reactie van paul , op 4 February, 2005 @ 21:24

  Getver, hij knipoogt.

 10.   Reactie van Pluimstaart , op 5 February, 2005 @ 2:35

  U moet u geen zorgen maken, er is GEEN belastingsgeld gebruikt bij de aanvraag van de domeinnamen. En we zijn blij dat U deze stunt nu vollop in de kijker zet !!!

 11.   Reactie van Polski , op 5 February, 2005 @ 16:28

  Stunt?? Misschien dat u dit onder uw eigen volk als stunt beschouwd, maar wees gerust dat de mentaal gezonde medemens u hiermee uitlacht.

 12.   Reactie van Chipo , op 5 February, 2005 @ 19:26

  @Plu.: Ennuh, VlaamsBlok Belang, en u kunt niet eens spellen?

 13.   Reactie van Kwaadbloed , op 5 February, 2005 @ 19:54

  LMAO: een Vlaamsblokker die zich ‘pluimstaart’ laat noemen!

 14.   Reactie van Pluimstaart , op 6 February, 2005 @ 1:33

  LMFAO : toch beter dan Uwe nick…me zone site…he he

 15.   Reactie van Relke , op 6 February, 2005 @ 5:43

  @pluimstaart: Hoe Kwaadbloeds website eruit ziet kan hem vergeven worden. Jouw gedachtengoed jou helaas niet.

 16.   Reactie van Matthias , op 6 February, 2005 @ 12:09

  Hmm. Ik kan mij natuurlijk vergissen maar volgens mij heeft het VB niet echt een poot om dit soort domeinnaam kapen te rechtvaardigen. De namen van de domeinen in kwestie verwijzen naar overduidelijk naar de namen van politieke partijen dus die zijn reeds langer dan vandaag in gebruik. Ik zou het eens moeten uitvogelen maar volgens mij kan het VB wat dit betreft in kortgeding gedwongen worden om de namen in kwestie terug af te staan. Wat dit betreft zijn er reeds genoeg precedenten…

 17.   Reactie van Chipo , op 6 February, 2005 @ 14:42

  Zou Pluimstaart die knipogende griezel hierboven zijn?

 18.   Reactie van Pluimstaart , op 6 February, 2005 @ 20:47

  @Relke : Uw bekrompenheid ook niet

 19.   Reactie van dirk , op 6 February, 2005 @ 21:20

  no offense
  maar die gast heeft wel het sikje/snorretje van ons pol :(

 20.   Reactie van Kwaadbloed , op 7 February, 2005 @ 3:35

  @ Pluimstaart: wie van al die lelijkaards op de foto van vblokeren zijt ge precies? Ik wil dat weten voor ik je aan de paal nagel.
  Durf je? Wie ben je?

 21.   Reactie van Kwaadbloed , op 7 February, 2005 @ 3:48

  Pluimstaart, ik wacht op je op http://www.kwaadbloed.be

 22.   Trackback van Kwaadbloed , op 7 February, 2005 @ 3:54

  Uitdaging:
  Pluimstaart, ik wacht op je.
  Ik daag je uit om hier, en plein public te komen vertellen wat je getroffen heeft om verdorie een VlaamsBlokker te wezen worden. Mijn reactieruimte is de jouwe: gebruik dit forum of hou voor altijd je bakkes. Aan jou de…

 23.   Reactie van Pierre , op 14 February, 2005 @ 16:14

  Wat zielig allemaal…
  Arm Vlaanderen…

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress