26 May, 2006

Walging.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 22:34

Na de schietpartij op een Turkse vrouw die op een bankje zat te lezen, na de executie van een Malinees meisje en een Belgische kleuter van twee jaar, na de aanpassing van de wapenwet, na de Antwerpse witte mars, na vanalles vindt vlaemsch belanger Tanguy Veys het nog steeds opportuun om op zijn website een poster ter download aan te bieden waarop een blanke man in een lichtblauwe jeansbroek, wit t-shirtje en zwarte jekker afgebeeld wordt die in zijn rechterhand een pistool vasthoudt en waar onderaan in ferme witte letters de boodschap verkondigd wordt: ‘recht op veiligheid’, met daarnaast het logo van het Vlaams Belang, u weet wel: die partij die kronkelt als een regenworm om geen enkele verantwoordelijkheid te moeten opnemen voor zijn xenofobe uitlatingen, voor de stigmatisering van een hoop minderheden en voor het aanwakkeren van een klimaat van angst en haat.
Ik kan voor mensen als Tanguy, die, na wat er gebeurd is, wars van alle gevoeligheid en tegen elke vorm van tact in, op zijn site nog steeds het volk blijft oproepen om zich te bewapenen, geen enkel respect veinzen. Ik kan het niet begrijpen dat zulke mensen, waarvan het toch duidelijk moet zijn dat ze alleen maar aan zichzelf denken en die hun warm kloppend hart ergens tijdens hun leven verloren geraakt zijn, beweren te spreken voor een miljoen Vlamingen.
Mensen gelijk Tanguy Veys en de zijnen spreken gelukkig niet voor al die andere Vlamingen wiens maag omkeert bij het gebeurde en die vol walging de arrogantie en de botheid van machtswellustelingen als bovengenoemde aanschouwen. Mensen als Tanguy Veys dienen gespecialiseerde opvang te krijgen voor ze de maatschappij nog meer kwaad kunnen doen.
Bah, lijkenpikker.
UPDATE 31 mei: En kijk nu: de wallpaper is verdwenen -> http://www.tanguyveys.be/wallpapers.php
(merci .s!)


reacties (10)


10 reacties, »

 1.   Reactie van bernard , op 28 May, 2006 @ 11:11

  Kijk, we blijven rustig.

  Het ” VL belang” is sinds jaren bezig met een politiek, die er in werkelijkheid op neer komt VL buitenlandese investeringen af te schrikken.

  VL als een eenzame planeet in EU : racistisch, zelfs xenofoob.

  Stop dat. Waarom?

  Wel gewoon omdat VL door de geschiedenis heen zijn allerbeste tijden beleefd heeft wanner het niet inward looking was, maar Open. Echt Groot, dus.

 2.   Reactie van bernard , op 28 May, 2006 @ 13:53

  Kijk, ik ben ook maar een economist.

  Sociaal democraat bovendien.

  Wat leren we van de liberalen? Bijv. Darwin ( die tot grote hoogte gelijk heeft)?

  ” Multiculturalism invigorates the stock”. Lees na.

  Diversiteit op één hoop, biedt méér hoop op (1) creativiteit, (2) vooruitgang. Het verbetert het ras, kortom.

 3.   Reactie van bernard , op 28 May, 2006 @ 13:30

  Komaan, vooruit :

  http://www.ipetitions.com/petition/stopracisme/

 4.   Reactie van bernard , op 28 May, 2006 @ 14:45

  Nog één?

  Behalve economist ben ik ook muziekliefhebber. Genoeg om te weten dat muziek de tijd voospelt, aankondigend voor nieuwe tijden is. Het komt er dus op aan de muzikale codes te ontcijferen.

  Onze VL muziekmaat is : 2/4, 4/4 , een 3/4 ( wals ) is al héél creatief.

  Wat te doen met reggae? wat te doen met 7/8? Het prikkelt de muzikale geest.

 5.   Reactie van Kaugum , op 31 May, 2006 @ 7:33

  Een: Confusius zei: “Wilt u weten hoe een land geregeerd wordt? Luistert naar zijn muziek.”
  Deze Chinese wijsgeer wist het toen al hoe dit land geregeerd zou worden in deze tijden. Vreselijk chaotisch, zoals de lawaaibraaksels die men vandaag de dag muziek noemt en onophoudelijk wordt opgedrongen.

  Twee: Verbertering van het ras… Darwin als voorloper van het Nazisme. De Nationaal Socialisten hadden precies hetzeflde doel voor ogen : verbetering van het ras. Over erkenning van de rassenleer gesproken en meteen het erkennen van het bestaan van de verschillen der menselijke rassen. De werkwijze is anders maar het doel hetzelfde. Een supermens, precies zoals men vadaag wil bereiken via het clo(w)nen van mensen… Het nazisme leeft meer dan ooit alleen beseffe nwe het niet zozeer. Vooral de linker zijde vergaapt zich in vele stellingen en daden aan het nazisme, een van de vele bewijzen dat het Nationaal SOCIALISME wel degelijk een links systeem was.

 6.   Reactie van .s , op 31 May, 2006 @ 16:21

  En kijk nu: de wallpaper is verdwenen -> http://www.tanguyveys.be/wallpapers.php

 7.   Reactie van Tanguy Veys , op 1 June, 2006 @ 20:54

  Foei !
  Hoe gemeen van die gast.

 8.   Reactie van Peenhawwer , op 7 June, 2006 @ 23:34

  Hij is misschien bang dat er wordt aangeklaacht
  voor medeplichtigheid. Of op z’n minst op het
  aanzetten tot racistische daden.

 9.   Reactie van karel dillen , op 8 June, 2006 @ 0:44

  Och jongens jullie zijn allemaal hetzelfde…ik noem jullie graag de nieuwe katholieken…de pastoors met lang haar en die een gitaar ter hand nemen, maar vol met vooroordelen en frustraties…zeker geen Che Guevara putschisten en drastische wereldverbeteraars…teveel alchohol en angsten (door opvoeding ?) in jullie frele lijf

 10.   Reactie van Tanguy Veys , op 11 June, 2006 @ 16:38

  @ Peenhawwer: Ik denk dat Veys minstens de dader is.

RSS feed voor deze reacties.

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress