13 January, 2007

Zeven hoofdzonden

Te vinden onder: Uncategorized — @ 3:31

Hierbij stel ik u de zeven hoofdzonden voor als zeven zalige sexy zusters met zware mentale problemen. Ik biecht hierbij eerlijk op met wie ik het al aangelegd heb en de miseria dat het teweegbracht:

Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid – trots)
- Schuldig. Het is niet moeilijk om Superbia te krijgen zolang je omringt bent door idioten. Tot ik zelf de grootste idioot bleek te zijn geweest. Niet voor herhaling vatbaar.
Avaritia (hebzucht – gierigheid)
- Schuldig. Avataria beminde ik het meest en ik wou haar helemaal voor mij alleen. Voor haar had ik kunnen sterven. Dacht ik toch. Gelukkig was ik op tijd weer bij mijn zinnen. Evenmin voor herhaling vatbaar.
Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
-Schuldig. Komaan. Hoe zoudt ge zelf zijn. Zeker voor herhaling vatbaar.
Invidia (nijd – gramschap – jaloezie – afgunst)
- Schuldig. Deze zuster is volgens mij de meest vermoeiende , de minst bevredigende en de meest gevaarlijke van allemaal. Echt niet voor herhaling vatbaar.
Gula(onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
- Schuldig. Ik ben blijven steken in de orale fase. Voorwaar voor herhaling vatbaar.
Ira (woede – toorn)
- Schuldig. haar toorn is gods doorn. Ira eiste me volledig op. Helemaal niet voor herhaling vatbaar.
Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)
- Schuldig. Wat is zwakker: het vlees of de wil? Het trage luie minnen vulde in ieder geval menig melige zondagmiddagen. Zeker voor herhaling vatbaar.

Ik ga voorwaar naar de hel.


reageer als eerste op deze post (0)


Reageer als eerste. »

Reageer als eerste.

RSS feed voor deze reacties.

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress