1 March, 2005

Rat in my kitchen

Te vinden onder: Uncategorized — @ 17:20

In een postje met als titel ‘adieu mede-bloggers’ vertelt Librarian met een taalgebruik dat verf van de muren krijgt dat hij alle links naar andere bloggers van zijn site heeft verwijderd, en die pas terug zal plaatsen wanneer de eigenaar van die blog hem kan garanderen dat hij in orde is met met de reproductierechten op alle tekstjes, afbeeldingen en bestandjes die op die blog worden aangeboden. Als eigenaar van zulk een blog weet je waarschijnlijk van niets omdat Librarian de hoogmoed heeft om geen enkel woordje uitleg te mailen naar desbetreffende bloggers. Als eigenaar van zulk een weblog kan het u waarschijnlijk geen enkele gedroogde olifantenkloot schelen ook naar wie de stoere bibliothecaris linkt en naar wie niet.
Het wordt pas grimmig als Librarian aankondigt dat hij zijn burgerzin laat spreken en van plan is om webloggers die hem persoonlijk binnen de zeven dagen niet kunnen garanderen in orde te zijn met de rechten van het materiaal dat ze aanbieden, aan te geven. En hij zal beginnen met de Skynetbloggers.
Hola, wablief? Inderdaad, Librarian is gek geworden en verraadt zijn strijdmakkers. Uit frustratie voor het verliezen van zijn eigen strijd tegen het Ifpi, voert hij nu een strijd tegen zijn medebloggers. Ik toon zijn eigen woorden waarmee de man zijn medebloggers de wacht meent te moeten aanzeggen:

Indien u binnen een termijn van 7 kalenderdagen niet hebt laten weten dat de op uw blog aangeboden reproducties van werken werden geplaatst met de toestemming van de rechthebbenden, ga ik ervan uit dat de plaatsing onrechtmatig en dus ongeoorloofd is. Voor wat betreft de weblogs die bij Skynet worden gehost, zal ik dan een beroep doen op mijn burgerzin en uw weblog bij Skynet via het daarvoor bestemde formulier melden als “een ongeoorloofde blog”. Het is dan de opdracht van Skynet om wel of niet de rechtmatigheid van uw blog te onderzoeken en wel of niet de gepaste maatregelen te nemen.

Waar is die Librarian mee bezig?
Hij wordt publiekelijk op zijn vingers getikt door het Ifpi en voor je het weet geeft hij webloggers aan wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze geen copyrightwetten schenden. Meent hij het werkelijk? Is het een dom statement? Als het alleen maar om te lachen is dan begrijp ik de mop niet.

librarian.skynetblogs
librarian.be

UPDATE : nadat Librarian in mijn comments met aandrang en zonder ironie vroeg of ik zijn foto wou verwijderen omdat ik in godsnaam zijn portretrecht schond, stond ik in enorme twijfel. Gelukkig boden de kunsten van Dederdebelg uitkomst en na zijn interventie prijkt er bij dit artikel een schets van zijn hand, voorstellende het wezen van Librarian. Deze keer liggen de rechten bij Dederdebelg, en ik wil Librarian wel eens van zijn vijs weten maken omdat een begenadigd kunstenaar een afbeelding die hij van het internet heeft gehaald artistiek heeft geïnterpreteerd.

UPDATE II: kun je nu geloven dat Librarian nu ook eist dat de tekening verdwijnt? Hij citeert zelfs enkele regels uit een schimmige tekst waarvan mij niet duidelijk is hoeveel wettelijke draagkracht die heeft om zijn eis te ondersteunen maar hij maakt wel indruk. Niet genoeg helaas.
Ondertussen beweert hij ook dat zijn artikel allemaal één grote ironische bedoening was die slechts als doel had informatie in te winnen voor een volgende artikel en waarvan de subtiele humor slechts door enkelingen kan worden gesmaakt. Mij ontgaat dat gevoel voor humor helaas volledig, en zijn methode waarbij het doel de middel schijnt te rechtvaardigen vind ik manipulerend en heel laag van niveau. Het mijne dus, zouden sommigen zeggen.


reacties (21)


21 reacties, »

 1.   Reactie van Librarian , op 1 March, 2005 @ 22:44

  @ Relke: ik klaag niet, in tegendeel. En dat ik desinformatie heb verspreid, wens ik met klem te ontkennen. Ik ben ondertussen via allerlei korte reacties tussengekomen en heb een en ander verduidelijkt.

 2.   Reactie van Gruff Guano , op 1 March, 2005 @ 19:29

  Uit dat soort mensen haalde de SS destijds z’n grote kracht. Als men “Burgerzin” verwart met “Medemensen die geen vlieg kwaad doen erbij lappen bij een repressie-apparaat” moeten we oppassen. Bibliothecarissen zijn natuurlijk doordrongen van ‘t idee van auteursrechten en bescherming van intellectuele eigendom, maar ze moeten ook verder kijken dan hun neus lang is, over de rand van hun stoffige literaire heen. Bv. richting financiële monopolies, die op onethische wijze misbruik maken van consumenten door hen inferieure produkten in de maag te splitsen, tegen inflatoire woekerprijzen. Waarbij de auteurs en kunstenaars en ambachtslieden enz. die echt iets van waarde hebben gemaakt gewoonlijk evenmin een rechtmatige beloning krijgen.

 3.   Reactie van Caroline , op 1 March, 2005 @ 19:42

  Dat wil dan zeggen dat ik van elke foto die ik heb moet bewijzen dat die wel van mij is, dus een dure camera moet aanschaffen die dat registreert en daarvan dan een kopietje naar hem opsturen als bewijs. Wie denkt die man wel dat ie is. Bovendien, als hij dan niet de wettige eigenaar is van dat ‘zogezegde gekopieerde’ materiaal, is de aanklacht dan wel geldig? Den onnozelaar…

 4.   Reactie van Ronald , op 1 March, 2005 @ 20:27

  Hitlers gewillige beul…

 5.   Reactie van Librarian , op 1 March, 2005 @ 21:04

  Ach, ach, ach. Ondanks enkele kleine interventies van mijentwege is het voor velen nog niet duidelijk. Alleen wie grijnst en het woord ‘ironie’ in de mond genomen heeft, heeft het deze keer bij het rechte eind.

  Een schokeffect had ik natuurlijk wel verwacht, maar nu loopt het de spuigaten uit. In ieder geval is er voldoende authentiek materiaal naar boven gekomen om te gebruiken in een vervolgartikel dat ik voorbereid. En precies dat was de bedoeling.

  @ Polskaya: ik vraag u zonder ironie en met aandrang om mijn foto van uw blog te verwijderen. U schendt niet alleen het auteursrecht, maar ook nog eens het portretrecht (in feite een bijzondere bepaling van het auteursrecht, ook wel het ‘recht op afbeelding’ genoemd).

 6.   Reactie van Hakke , op 1 March, 2005 @ 21:59

  tja…der kan weet ik veel wie op die foto staan he ;)
  btw die foto op Librarian blog heeft copyright status “unknown”

  allez, kwestie van mij niet moeien. greets en nog veel plezier.

 7.   Reactie van Relke , op 1 March, 2005 @ 21:20

  Ironie my arse.
  Daarom dat je Polskaya zonder ironie vraagt om je portret dat voor iedereen toegankelijk is op het web en anders wel in hun lokale tempbestanden als ze je site bezocht hebben te verwijderen? Of valt je verzoek deze keer alleen te begrijpen voor wie het woord ‘sarcasme’ in de mond neemt?
  Uitgerekend bibliothecarissen zouden moeten weten dat veel mensen geneigd zijn om letterlijk te geloven wat ze lezen. Jij maakt het nog erger door in het midden van deze woelige tijden doelbewust desinformatie te verspreiden zodat je materiaal voor een ‘vervolgartikel’ kunt verzamelen. Dat het de spuigaten uitloopt had je kunnen voorzien maar je deed het niet. Je klaagt alleen maar dat je misbegrepen bent door hen die niet grijnzen.
  Ach, ach , ach.

 8.   Reactie van Relke , op 1 March, 2005 @ 22:44

  Verduidelijkt? Het enige wat ik van je gelezen heb her en der is dat we geduld moeten hebben en geen wonderen moeten verwachten en dat maakt niks duidelijk.
  Ik ben benieuwd naar je artikel. Ik hoop echt dat het al dat opgewaaid stof waard zal zijn.

 9.   Reactie van y , op 4 March, 2005 @ 14:44

  Wat een droge, beheerste kerel. Ik vind hem wel goed bezig.

 10.   Reactie van Chipo , op 4 March, 2005 @ 21:13

  Pollebaby is wel beheerst, maar niet droog, vraag maar in de Linde (oa)

 11.   Reactie van Librarian , op 3 March, 2005 @ 19:39

  @ Hakke: dat je via grafische software je foto’s e.d. een ‘watermerk’ kan meegeven, is me bekend. Ik heb alleen maar willen verduidelijken dat zo’n ‘watermerk’ of copyright-vermelding geen noodzakelijke voorwaarde is opdat een werk (in dit geval een foto) door het auteursrecht beschermd zou zijn. Vandaar dat ik zei dat de bescherming *niet* *gebonden* is aan enige formaliteit.

 12.   Reactie van Lucas , op 3 March, 2005 @ 0:17

  @ Antje: Proficiat, kort maar krachtig en waarheidsgetrouw samengevat; beter kan gewoonweg niet !!

 13.   Reactie van Hakke , op 3 March, 2005 @ 1:23

  @ Librarian
  ” je zegt: “btw die foto op Librarian blog heeft copyright status ‘unknown’.”

  (effe zeer in het kort)
  Wel, het copyright van een beeld kan je simpelweg checken in photoshop. In jou geval was er geen enkele informatie bij de foto inbegrepen.
  Fotografen die hun werk willen beschermen geven informatie mee met hun beeld. Naam, adres etc… (watermerk) Deze informatie wordt ook opgeslaan in een databank, die onder controle staat van zoiets als onze “sabam”… er is dan geen twijfel meer mogelijk over de auteur.

  In den oude tijd had men het negatief…
  Nu heeft men den databank.

 14.   Reactie van Antje , op 2 March, 2005 @ 18:07

  Ooit al eens Librarian’s blog gelezen ? Het druipt er van de pretentie. En dat soort toestanden krijg je dan natuurlijk als je zo’n eenzame drop-out schoolmeester zijn eigen fantasiewereld laat bijeenschrijven op een blog.

 15.   Reactie van muggenbeet , op 2 March, 2005 @ 8:23

  Jongens toch! Een korte oproep: keer terug naar de essentie van een blog! Een blog is een PERSOONLIJK online-dagboek.Iedereen maakt van zijn blog wat hij wil en verkondigt er zijn persoonlijke mening. Ben je er niet mee akkoord, vertel dan jouw mening op je eigen blog. Beschuldigingen, verwijten, dwingende raad etcetera verpesten de sfeer in blogwereld en behoren eigenlijk in de kleutertuin. Laat dus iedereen het beste maken van zijn eigen blog en gebruik comments voor de schrijver aan te moedigen en te bedanken, NIET voor jouw mening op te dringen.Daarvoor gebruik je je eigen blog. Als een blog je niet aanstaat, lees hem dan gewoon niet. Goed voor ieders hart en het maakt het blogwereldje minder onaangenaam. Ge zou verdorie al bang krijgen om het internet op te gaan.Dus: misbruik andermans forum niet om jouw mening op te dringen en duld blogschrijvers HUN gedacht op hun blog!Onnozelaars die mijn blog voor eigen doeleinden misbruiken zwier ik gewoon in de prullenmand!

 16.   Reactie van Librarian , op 2 March, 2005 @ 0:51

  @ dof: je zegt “Hoe zit dat trouwens met tweelingen, moeten die beide akkoord gaan, of heeft elk afzonderlijke rechten?”

  Alhoewel ik besef dat je opmerking humoristisch is bedoeld (ik zeg het er maar weer even bij), zal ik er toch serieus op proberen te reageren. Wat het portretrecht betreft als er meer personen op één foto zijn afgebeeld (als het tenminste dat is waar je op zinspeelt), is het zo dat normaal alle afgebeelde personen afzonderlijk hun toestemming moeten geven voor zover ze individueel herkenbaar zijn afgebeeld (dus niet langss de rugzijde of ver op de achtergrond, te midden van een grote massa volk o.i.d.).

 17.   Reactie van dof , op 1 March, 2005 @ 23:34

  Hoe maak je het verschil tussen een bewerkte foto van de librarian, en een bewerkte foto van iemand die op hem lijkt?

  Hoe zit dat trouwens met tweelingen, moeten die beide akkoord gaan, of heeft elk afzonderlijke rechten?

 18.   Reactie van Relke , op 1 March, 2005 @ 23:03

  Wat een beerput is dit aan het worden zeg.

 19.   Reactie van Librarian , op 1 March, 2005 @ 23:00

  @ Hakke: je zegt: “btw die foto op Librarian blog heeft copyright status ‘unknown’.

  Alhoewel ik niet precies begrijp wat je met deze uitspraak bedoelt, wil ik je er wel op attent maken dat het niet nodig is om op een werk een copyright-vermelding aan te brengen om beschermd te zijn.

  Hierover zegt bijvoorbeeld prof. dr. Mireille Buydens in haar publicatie ‘Auteursrechten en het internet: problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of tekst’ (DWTC, 1998):

  “[...] de wet op het auteursrecht bepaalt dat de bescherming niet afhankelijk is van formaliteiten [...] en dat het niet nodig is daarvoor een formaliteit te vervullen, zoals het deponeren van een exemplaar [...] of de vermelding copyright (c) aan te brengen.” (Buydens, 1998:16)

 20.   Reactie van Librarian , op 1 March, 2005 @ 22:54

  @ Polskaya: je zegt: “ik wil Librarian wel eens van zijn vijs weten maken omdat een begenadigd kunstenaar een afbeelding die hij van het internet heeft gehaald artistiek heeft geïnterpreteerd.”

  Ik zal volstaan met letterlijk te citeren uit de ‘Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten’.

  Artikel 1 paragraaf 2: “De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht. [...] Hij heeft recht op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich te verzetten tegen elke wijziging ervan. Niettegenstaande enige afstand behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk [...]“

  Dit betekent dus niet dat een ‘begenadigd kunstenaar’ mijn foto niet mag bewerken. Het betekent wel dat ik als auteur van de foto mij tegen een dergelijke bewerking mag verzetten als ik vind dat door die bewerking mijn morele rechten worden geschonden.

  Bij deze verzet ik me dus tegen de bewerking van de foto en verzoek ik om hem van je blog te willen verwijderen.

  Ik zeg het er voor alle duidelijk maar bij: ik hoop dat je beseft dat ik dit niet op de spits wil drijven, maar dat ik slechts met reële voorbeelden wil illustreren wat m.i. het auteursrecht inhoudt en in welke mate er inbreuken op worden gepleegd. In het merendeel van de gevallen uit louter onwetendheid. En precies daaraan zou ik iets willen doen. Maar dat zal duidelijker worden uit het vervolgartikel dat ik voorbereid.

  En ten overvloede: ik ben geen specialist in auteursrecht. Maar ik doe wel de moeite om met mijn beperkte juridische kennis de wet te bestuderen en daar op grond van mijn eigen logica en gezond verstand bepaalde conclusies uit te trekken. Ik merk dan dat een correcte interpretatie van de wet soms tot zeer vreemde en vaak tegenstrijdige conclusies leidt.

  Ik vermoed – maar ik hoop dat ik mij vergis – dat van de 10 mensen die op mijn artikel ‘Adieu mede-bloggers’ hebben gereageerd, er wellicht slechts één is die de wet op het auteursrecht heeft doorgenomen (over bestuderen en zoeken naar interpretaties spreek ik dan nog niet). Dat verklaart waarom er over het auteursrecht zoveel onwaarheden worden verteld. En dan verwijt men mij desinformatie.

 21.   Reactie van liever-anoniem , op 24 March, 2005 @ 11:13

  Skynet heeft momenteel 49507 blogs (staat op hun site). Gaat den bibliothecaris die één voor één invullen in het klachtenformuliertje op de site ? Goed bezig diene jongen !
  (ps : ook dit is humoristisch bedoeld – ook ik zeg dit er maar even bij moest het sommige mensen ontgaan).

RSS feed voor deze reacties. TrackBack URL

Voeg een reactie toe:

Powered by WordPress