23 March, 2005

Uw lijst of uw leven!

Te vinden onder: Uncategorized — @ 6:52

Sommigen hebben lijstjes met hun boodschappen erop en anderen houden een lijst bij van hun prioriteiten. Er zijn er die een lijst afgaan om te weten waar ze staan en er zijn er die afgevoerd werden omdat hun naam op een lijst stond.
LVB.net publiceerde onlangs een lijst van webloggers die voor of tegen hem zijn, waarvan sommigen met de naam en voornaam van de domeinnaambeheerder erbij en anderen met slechts een bronvermelding. Domeininformatie is heel gemakkelijk op te vragen en zolang LVB die namen kan vinden kan iedereen dat ook dus zo’n miserie mag dat niet zijn. Wat me wel opvalt is de rigoreusheid waarmee de arme man de moeite heeft gedaan om die informatie blog per bekritiserende blog op te vragen, te stockeren of te memoriseren, en ze daarna quasi-onschuldig mee te publiceren in de lijsten waarin en waarmee hij duidelijk zijn voor-en tegenstanders kenbaar maakt.
Misschien heeft die slimme LVB wel een goed idee gelanceerd! Aangezien er tegenwoordig in de vlaamse blogosfeer nog minder te beleven valt dan in de uitgedroogde pruim van tante nonneke stel ik, door de moeder van alle vlaamse bloggers geïnspireerd voor dat we met zijn allen lijstjes gaan publiceren van hen die ooit iets liefs of stouts over ons hebben gezegd. Hou u bij maximum zeven fijnaards pro en zeven sukkelaars contra. Het opzoeken van bijbehorende wettelijke namen en voornamen laten we aan hèm over want hij heeft daar tijd voor. Ga dan! Doorzoek die referers naar kritiek op jou online-beleving! Kick op die trip en markeer de vermetelaars en post hen! Haal die koeien uit de sloot en stal hen uit! Maak voor eens en altijd duidelijk wie wel en wie niet tot jouw kamp behoort door de boel heel zwart-wit te splitsen in een hoopje pro- en contrabloggers en hopla, we zijn weer vertrokken voor een week of wat commotie.
Lijstjes. Mmja. Op de stembrief of om doodsportretten en om de eerdere twee genoemde redenen en verder mag je ze houden. Want lijstjes catalogiseren mensen en zeker wanneer het over die mensen hun mening gaat. Meningen op zich bekritiseren alleen maar, gefundeerd of niet, en kunnen zelden kwaad.


reacties (15)


22 March, 2005

Twee vraagjes aan enkelen van ons:

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:15

Is er ooit iets waargemaakt van wat u ooit beloofd werd en wat deed u om het u beloofde te laten gelden?


reacties (5)


21 March, 2005

Voice Car

Te vinden onder: Uncategorized — @ 20:20

Mmmmmm! Mmmmmemmemmeueum! Haammmm! Haaaaaaaammmm! Woaaaaaaaaaaam!
Heumheumheumhheueueuewaaaaaaaahaaaa! Whamwhamwhamwham! Aaaahm! aahm!

voice car (putfile)


reacties (2)


Blogoquarium

Te vinden onder: Uncategorized — @ 6:05

Sinds de twee weken dat ik weer online ben doorkliefde ik de vlaamse blogosfeer en ik moet zeggen dat ik me nog nooit zo verveeld heb. Ik weet amper nog naar welke blog ik mij moet keren om mij te amuseren. Ik weet bijna niet meer tot welke blog me te wenden om iets nieuws te lezen. Armoe troef. Komkommertijd en dat terwijl het geeneens zomer is.
LVB.net? Zit even op zijn tandvlees. dominiek.be? Maakt nog evenveel lawaai als voorheen. Librarian? Heeft zijn 15 minuten wel gehad. blogium.be? Was van het begin al een scheet in een fles. SuperBlog? Klinkt veel straffer dan wat het ooit zal voorgesteld hebben. Gent.blogt? Fijn initiatief dat ondertussen bijna verworden is tot een online-uitgaans-blaadje. Kustmijnkloten.be? Ha, nog niet eens geregistreerd zelfs! Mezelf dan maar? Sinds een tijdje ook niets meer dan een washandje dat hangt te drogen.
Ik weet het, vaak ben ik ergerlijker dan een paus die niet wil doodgaan en verdien ik meer stokslagen dan een West-Vlaamse veedief, doch ik wil u troosten met deze wijze woorden: ‘wie mij niet wil volgen moet hier afslaan’. Maar terwijl ik zo parmhartig lage kammen scheer voel ik in mijn borrelende ingewanden aan dat dit jaar het jaar van de vlaamse blog wordt, want nog nooit waren wij zo aanwezig in de traditionele berichtgeving als ooit daarvoren en nimmer eens was er zulk een publiekelijk besef van het bestaan van weblogs als nu. De mensen achter blogs gelijk dominiek.be en LVB.net hebben via de traditionele media bruggen gelegd naar een veel breder publiek dan dat wat we ooit zouden kunnen bereikt hebben met onze onderling gelegde linkjes. Stadsblogs als Gent.blogt zijn een verrijking voor ons omdat hun inhoud gemaakt wordt door trotse stedenaars en niet door betaalde redacteurs en daarom zijn ze veel eerlijker. Initiatieven zoals blogium.be en SuperBlog brengen de rommel die wij op onze blogjes posten voor zulk een groter publiek dan wij op ons eentje zouden kunnen en verbreden daarmee ons bereik. Bloggers als Librarian schoppen ons doeltreffend doch niet zonder slag of stoot een webloggeweten en de verdeeldheid die onderling ontstaat wanneer de traditionele media de bal misslaat betreffende weblogberichtgeving kan uiteindelijk alleen maar leiden tot een betere definiëring van het begrip webloggen, al is het omdat de ouwe media ons er toe verplicht om het zelf te doen.
Voor mijn part: iedereen vanaf de lagere school een weblog! Het kan ons uiteindelijk alleen maar goed doen.


reacties (4)


18 March, 2005

Het zal tijd worden.

Te vinden onder: Uncategorized — @ 19:29

Zondagochtend 23 27 maart wordt de klok om twee uur één uur vooruitgezet. Da’s volgend weekend. En alhoewel de terreinwinst van het daglicht op de donkerte van de winter zich sinds enkele weken al heel merkbaar doet gelden, zijn we volgende week in één klap van de duistere dagen verlost. Zomertijd! Ach hoe zoet smaakt jouw klank!

zomertijd 2005

Universele tijd – Wintertijd – Zomertijd


reacties (7)


17 March, 2005

Het kan nie alle dagen kermis zijn

Te vinden onder: Uncategorized — @ 5:31

Te weinig hersencellen misschien?


reacties (3)


16 March, 2005

Wie komt die wint

Te vinden onder: Uncategorized — @ 20:02

Volgens een artikel in Het laatste Nieuws worden er in uw hersenpan nieuwe hersencellen aangemaakt telkens wanneer u orgasmeert. Dat is goed nieuws voor diegenen onder u die zich geregeld lazarus zuipen en met een knoert van een kater en een gat in hun memorie ontwaken en er geen idee van hebben hoeveel van hun hersencellen die laatste slemppartij niet overleefd hebben. Al wat zij dienen te doen om de schade te herstellen is klaarkomen, klaarkomen en nog eens klaarkomen! En weldra hebben zij via natuurlijke weg niet alleen hun aantal hersencellen terug op peil gebracht, maar kan het gebeuren dat ze er zoveel hebben bijgemaakt dat een goeie braspartij van tijd tot tijd geen luxe meer is maar een noodzaak wordt.
Ook voor de student opent zich hier perspectieven: al onanerend achter de studieboeken zitten koppelt niet alleen het aangename aan het nuttige, maar belooft ook meer kennisopname en inzicht in de studiematerie. Om blackouts tijdens schriftelijke examens op te vangen dient u zich enkel ergens achteraan te gaan zitten en een doosje Kleenex bij de hand te hebben zodat u de hand aan uzelf kan slaan in geval van nood. Bij een mondeling examen kunt u eventueel een deal maken met uw examinator.
Ook het begrip ‘brainstormen’ krijgt een totaal andere dimensie wanneer u weet dat een orgasme bevorderlijk is voor uw hersencelkwanti-kwaliteiten. Ik stel me al zo’n sessie voor op één of ander reclamebureau:

- ‘Nog iemand met een goed idee voor een advertentiecampagne voor deze toiletrolhouders?’
- ‘Ja, ik meneer de creative director, ik zit met iets dat eruit moet.’
- ‘Juffrouw Toertjes, kunt u meneer P. even op weg helpen?’
- ‘Uiteraard meneer de creative director, alles voor de firma, de firma voor ons allen! Maak wat plaats, meneer P.’
- ‘Ah! In orde! Hmmm! Zo ja juffrouw Toertjes! Een beetje dieper als dat kan. Ha ja! Moah! Ik voel het! Het komt eraan mevrouw Toertjes, het komt eraan! AHAA! VERDORIE MENEER DE CREATIVE DIRECTOR DAAR IS HET!’

Waarop dan een uitbarsting van ongetoonde creativiteit volgt.


reacties (2)


« NieuwerOuder »

Powered by WordPress